Internationell konferens om MC och räcken

2019-08-05

I slutet av september arrangerar det italienska testhuset AISICO och ERF, European Road Federation en konferens om MC-säkerhet och räcken. Flera tester kommer att genomföras i samarbete med forskare från flera universitet. Det är ett otroligt spännande program där bland annat Dolf Willigers, FEMA, har bjudits in som talare. SMC kommer att delta och hoppas att vi får en standard som kräver säkra räcken även för motorcyklister.

Motorcyklister är överrepresenterade i allvarliga olyckor med räcken och andra hinder i vägens säkerhetszon. I Sverige ligger räcken bakom var tionde dödsolycka. Det stora problemet är de oskyddade stolparna och räckenas placering nära vägen. Det finns inga krav för väghållarna att välja säkrare räcken eftersom en europeisk standard saknas. SMC är därför väldigt glada över initiativet från italienska testhuset AISICO, universiteten, ERF som representerar entreprenörer och räckestillverkare i Europa och att FEMA bjudits in att tala och delta. 

Läs mer om konferensen här. Deltagande sker enbart genom inbjudningar.  

Läs mer om räckesproblematiken på SMC:s hemsida

Det finns räckesstandard för alla fordonstyper utom oskyddade trafikanter på motorcykel och moped - som löper störst risk att skadas allvarligt vid en kollision,.