Fortsätt anmäla farliga vägar, olyckor och tillbud!

2019-08-07

Det har gått fem år sedan Trafikverkets handlingsplan mot sommarhalka antogs. Tyvärr kvarstår problemet. Vägar med ny beläggning blir hala då det regnar och hala vid höga temperaturer. Det verkar som att det saknas grus i bindemedlet på vissa vägavsnitt. Få åtgärder görs för att göra vägarna säkrare utöver att sätta upp varningsskyltar. Rolf Ekoff skickade en film till både SMC och Trafikverket från Bärbovägen som visar ett misslyckat beläggningsarbete. Inga åtgärder har gjorts på vägen utöver att skyltar som varnar för stenskott satts upp. SMC uppmanar alla MC-förare att anmäla fel och brister på vägarna till Trafikverket. Det är också viktigt att alla som råkar ut för olyckor och tillbud anmäler detta till den nationella databasen för att visa prov

Friktion är oerhört viktigt för alla trafikanter som kör på två hjul. Grus, blödande asfalt, stenar, lera, olja- och dieselspill och liknande kan leda till att motorcyklister och mopedister tappar kontrollen över sina fordon och kör omkull. Efter flera uppmärksammade olyckor på hal och blödande beläggning tog Trafikverket fram en Handlingsplan för sommarhalka i juni 2014. Den gäller fortfarande. Tyvärr verkar det som att alla entreprenörer inte känner till detta.

Rolf Ekoff körde Bärbovägen (väg 623) mellan Stigtomta och Tista 25 juli då han upptäckte att den nya beläggningen blödde kraftigt. Det fanns nästan ingen sten, enbart bindemedel. Han och hans MC-kompisar vågade inte fortsätta köra utan vände. Det var väldigt halt och ingen ville riskera att skada fordon och/eller person. Rolf filmade och fotade vägen och skickade videon till SMC och Trafikverket. 

Resultatet är att entreprenören satt upp en skylt som varnar för stenskott - inte halka. Rolf körde vägen igen 5 augusti och konsterar att det idag verkar finnas grus på vägen men också att bindemedlet verkar ligga ovanpå vägytan, något som kan betyda hal vägbana för motorcyklister.

Lyssna i filmen när bilen passerar! 

Vi måste hjälpas åt att uppmärksamma detta som kan leda till allvarliga olyckor!

SMC uppmanar alla att alltid anmäla fel och brister på vägarna till Trafikverket. Är det akut, ring 0771-921 921.Hemsida

SMC ber också att alla som råkar ut för olyckor och tillbud i samband med pågående eller avslutade vägarbeten att anmäla detta till en nationell databas.  De flesta MC-olyckorna kommer aldrig fram till väghållare och entreprenörer. Du som råkar ut för detta kan därför nu själv anmäla till en databas. Hemsida.


Så här såg vägen ut 25 juli då Rolf passerade med sin MC. Han och hans MC-kompisar vände. De vågade helt enkelt inte köra vidare då vägen var såphal. 


Så här såg det ut två veckor senare. Vägen är inte åtgärdad, det enda som skett är att det sitter en varningsskylt för stenskott i ett dike.