Anmäl olyckor och tillbud i samband med vägarbeten till databas!

Vägarbeten leder till personskador bland vägarbetare och i ännu högre grad bland trafikanterna. Nu kan du som råkat ut för en MC- eller mopedolycka i samband med ett vägarbete bidra till att göra vägarna säkrare för alla. I höstas startade ett projekt mellan entreprenörsföretagen och Statens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Syftet är att skapa en databas för olyckor och tillbud i samband med pågående och avslutade vägarbeten, något som saknas idag. Ofta saknas MC-och mopedolyckor som skett på mindre lagningsarbeten eller stödremsor som dras ut på vägen. Sveriges MotorCyklister, SMC går med i projektet för att öka trafiksäkerheten för alla som färdas på tvåhjulingar.

Grus på belagd väg som kommer från mindre lagningsarbeten som snabellagningar och förseglingar och grus från stödremsor leder till både tillbud och olyckor bland motorcyklar och mopeder. Ett annat problem är blödande och hal asfalt efter avslutade beläggningsarbeten som varje år leder till allvarliga olyckor varje år. Olyckor med personskador rapporteras in till Transportstyrelsens databas (STRADA).  Problemet är dock att de mindre olyckorna saknas samtidigt som  det är svårt att utläsa om olyckan skett i samband med ett vägarbete. 

I enkäten ber vi de som varit med om en olycka eller tillbud att besvara ett antal frågor. Var skedde olyckan, vilken typ av väg och vägavsnitt handlade det om, vad berodde olyckan på, vilket typ av pågående eller avslutat vägarbete handlar det om, vilka skador på person och fordon uppstod. Enkäten ber de som svarar att beskriva vad som hände och vad entreprenören kunnat göra för att olyckan inte skulle hända, 

SMC förmedlar via hemsidan uppgifter om olyckor och tillbud under 2019 från MC- och mopedförare. VTI ansvarar för att samla in och analysera svaren som kommer in.  


Har du råkat ut för en olycka eller tillbud med MC och moped i samband med ett pågående eller avslutat vägarbete under 2019? Anmäl detta via denna länk. 

 Har du råkat ut för en olycka eller tillbud med MC och moped i samband med ett pågående eller avslutat vägarbete under 2019? Anmäl det här! 

Vilken typ av vägarbete handlade det om där olyckan skedde? Här beskriver SMC olika typer av beläggnings- och lagningsmetoder. 

Försegling av spår 

Snabellagning av hål i gata

Stödremsa där gruset dragits ut i vägen i korsning

Stödremsa i Skåne 

Tankbeläggning på E45 i närheten av Malung

Uppriven vägbana med djupa grova gruslager, väg 331


Dammbindning i Göteborgs stad

Hal beläggning Vagnhärad 2010

Kladdig asfaltskarv mellan två vägbanor, Borlänge 2015


Vägplåt (foto: www.ata.se)