Färre allvarliga olyckor under 2019

2019-07-01

Det är inte farligt att köra MC om man gör allt rätt, även om det aldrig kommer att bli riskfritt. Att vistas i trafiken bland andra kräver ett samspel mellan samtliga trafikanter, att trafikanterna följer spelreglerna samt en vägmiljö anpassad för alla som färdas där. Totalt har nio personer omkommit på en tvåhjulig MC under årets första sex månader. Det är en kraftig minskning jämfört med 2018 då 24 motorcyklister omkommit samma period. Det är även färre om man ser på genomsnittet för de senaste tio åren. Nu går vi in i semesterperioden juli-augusti då många är ute med sina motorcyklar på semester och utflykter. SMC hoppas att den trenden med låga olyckstal fortsätter under resten av året och önskar alla MC-förare en skön olycksfri sommar!

SMC följer olycksstatistiken noga eftersom det är detta som ligger till grund för svenskt trafiksäkerhetsarbete. Vi har tittat på antalet dödsolyckor under årets första sex månader och konstaterar att de varit färre än tidigare år under 2019. Varje dödsolycka är en tragedi för familj, släkt och vänner. Vi hoppas därför att 2019 fortsätter med låga olyckstal. 

År Antal
2019 9
2018 24
2017 7
2016 13
2015  10
2014  10
2013  17
2012 10 
2011  22
2010  13
Snitt 13,5

Källa: Trafikverkets djupstudier och STRADA, Transportstyrelsen

Mer statistik finns på denna sida.