Veteranhojar behöver inte besiktas

2017-02-08

Present till dig som har veteranhoj! Från och med nästa år befrias motorcyklar äldre än 40 år från kontrollbesiktning.

Efter en remissrunda där Sveriges MotorCyklister givetvis framfört fakta, statistik och åsikter runt allt som rör motorcyklar har regeringen fattat beslut. Motorcyklar äldre än 40 år samt bilar äldre än 50 år behöver inte kontrollbesiktas. De nya reglerna träder ikraft 20 maj 2018.

Enligt Statistiska Centralbyrån fanns det vid årsskiftet ca 24.400 motorcyklar som var i trafik och hade årsmodell 1976 eller äldre, det vill säga är 40 år gamla eller mer. Enligt Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor har det, sedan 2005 skett nio dödsolyckor på en motorcykel äldre än 30 år. Endast en av dessa olyckorna kan härledas till ett tekniskt fel – en custommotorcykel med bildäck bak.

Sett till olycksstatistiken finns knappast någon orsak att tvinga historiska motorcyklar till kontrollbesiktning. Bilprovningens rapport om MC 2004 visade ingen högre underkännandegrad för äldre motorcyklar. Faktum är att motorcyklar vårdas ömt, inte minst veteranhojarna.

I remissvaret föreslog SMC även att alla amatörbyggda fordon, alltså hemmabyggen, undantas från kontrollbesiktning med hänvisning till att statistiken visar att det knappt sker några olyckor alls med dessa fordon. Dessutom påpekar SMC att det är en orimlig skillnad i krav för en MC-ägare och bilägare då det gäller så kallad styling och vissa modifieringar av t.ex kopplingsanordning. Bilägare är undantagna krav på registreringsbesiktning medan MC-ägarens kostnad uppgår till nästan en tusenlapp i besiktningskostnad plus reskostnad och förlorad arbetsinkomst. SMC anser att registreringsbesiktning inte behöver genomföras om MC-ägaren monterar en för motorcykeln godkänd kopplingsanordning.

SMC:s remissvar, Transportstyrelsens förslag och tidigare artiklar om detta kan du läsa här

Mer information om kontrollbesiktning samt en översyn, gjord 2015, av kostnader hos olika företag kan du läsa här.