Kontrollbesiktning blir dyrare!

2015-02-09
Det har snart gått fem år sedan fordonsbesiktningar utsattes för konkurrens i Sverige. Idag finns åtta besiktningsorgan som erbjuder kontrollbesiktning av motorcyklar. Målet att erbjuda fler stationer, flexiblare öppettider och fler företag är uppnått. Samtidigt konstaterar SMC att ett större utbud av flera besiktningsorgan inte lett till lägre priser för konsumenterna. Det skiljer 311 kronor mellan billigaste och dyraste MC-besiktningen i Sverige!

Bilprovningen grundades 1963 på uppdrag av riksdag och regeringen. 1965 fick vi obligatorisk kontrollbesiktning i Sverige. Bilprovningen hade monopol på besiktningstjänster t o m 1 juli 2010. Sedan dess har ytterligare sju företag kommit på den svenska marknaden som erbjuder besiktning till svenska fordonsägare.

Syftet med avregleringen var att anpassa besiktningsverksamheten till den svenska huvudregeln att provning och kontroll ska utförs av oberoende och självständiga organ i konkurrens. Regeringen hoppades också att omregleringen skulle skapa förutsättningar för ett bredare utbud för kunderna. Målet var längre öppettider, fler besiktningsstationer, fler företag, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Pris på kontrollbesiktning
SMC fick tips av en medlem om att besiktningspriserna ökat från 1 januari 2015. De flesta besiktningsorgan har höjt priset på besiktning. Dessutom är det dyrare att besikta fordon vid s k drop in.Det är inte helt lätt att hitta priset på kontrollbesiktning eftersom några organ har prislistan under varje enskild station. 

SMC-medlemmar har 10 procent rabatt på MC-besiktning hos Dekra samt 30 kronor rabatt hos Carspect.  

Besiktningsföretag Dec 2013 Jan 2015 Obokad
Carspect* 320 395 ?
Svensk Bilprovning 290 380 470
Besikta Bilprovning 330 395 455
ClearCar* 260-290 289 289
Dekra* 300-340 395 475
Fordonsprovarna i Väst 600 600 600
Opus Bilprovning 300 380 480
Ystad Bilbesiktning 400 400 400

* = priset finns under respektive station. 

Du kan alltså spara några kronor genom att välja ett besiktningsorgan med lägre pris, med SMC-rabatt och genom att boka tid innan besiktningen. Det skiljer 311 kronor på att besikta motorcykeln hos Fordonsprovarna i Väst som är dyrast på kontrollbesiktning och ClearCar som har lägsta priset. 

Transportstyrelsens sida med rapporter och PM om besiktningsmarknaden. 

Swedacs ackrediteringsregister över besiktningsorgan i Sverige.