Skrämmande resultat i hjälmtester - krav om tillsynsmyndighet måste tas på allvar

2017-05-22

Oberoende tester visar att tre av åtta MC-hjälmar inte klarar de lagstadgade säkerhetskraven. Detta visar tydligt att SMC:s krav om tillsynsmyndighet måste tas på allvar. I dagsläget vill ingen svensk myndighet ta ansvar för att de hjälmar som säljs på svenska marknaden uppfyller gällande säkerhetskrav. SMC håller dock koll på andra länders tillsynsmyndigheter och informerar svenska motorcyklister om när det upptäckt brister och sker återkallelser.

Testfakta som gör oberoende laboratorietester har testat åtta motorcykelhjälmar som säljs på den svenska marknaden. Inte mindre än tre av dessa klarade inte kraven. Läs Testfaktas hela test. och se vilka hjälmar som klarade testen och vilka som inte gjorde det.

Hjälmtester enligt ECE-22:05

Hjälmar testas i Europa enligt standard ECE 22:05. Även om en hjälm är testad finns det stora variationer på en hjälms kvalité. Redan i MC-Folket 5/08 fanns ett reportage om hjälmar och hur hjälmtester går till för godkännande enligt ECE 22:05.

I Testfaktas förhandsfilm visas en del av hur deras tester genomförts enligt samma standard:

 

SMC kräver myndighetsansvar

Sedan 1975 är det lag på att använda en godkänd hjälm under färd på motorcykel. Trots att det är ett lagstadgat krav och att hjälmen kan göra skillnad mellan liv och död i händelse av en olycka finns ingen tillsynsmyndighet av hjälmar i Sverige.

I andra länder finns tillsynsmyndigheter som granskar och kontrollerar att hjälmar håller lagstadgad säkerhetsstandard. SMC håller koll på när andra länder upptäcker brister och därmed återkallar hjälmar från försäljningshyllor. Varje gång SMC får vetskap om att en hjälm som finns på den svenska marknaden blivit återkallad i ett annat land publicerar vi information om det på vår hemsida. Det betyder att SMC är den enda organisation som uppmärksammar att det finns produkter på marknaden som inte uppfyller kraven i gällande standard.

Bristen på tillsynsmyndighet har SMC påtalat för myndigheter och beslutsfattare, men Konsumentverket och Transportstyrelsen tvistar om vem som ska ta ansvaret. SMC har även efterlyst en uppdatering av föreskriften som gäller hjälmar, den vi har är från 1987 TSVFS 1987:10

Det sistnämnda har SMC fått gehör för. Just nu pågår ett arbete i Sverie med att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälmar. Även MC-hjälmar omfattas av detta förslag som skickats ut på remiss. SMC har givetvis svarat på remissen. Exempelvis föreslår SMC att man uppdaterar gamla regler som gör gällande att man inte får sätta klisterdekaler på hjälm samt att man ska förtydliga regler för lackering och montering av kommunikationsutrustning. Det som dock inte omnämns i remissunderlaget men som SMC påpekar å det bestämdaste är att det måste finnas en tillsynsmyndighet med ansvar för att de hjälmar som säljs på marknaden uppfyller gällande säkerhetskrav. 

Att konsumenter kan köpa hjälmar som är av undermålig kvalité är inte acceptabelt. Detta innebär sannolikt en betydligt högre skaderisk än att sätta på ett klistermärke på hjälmen, montera en kommunikationsutrustning eller ens att författa nya föreskrifter som uppenbarligen ingen ansvarar för.

Läs SMC:s remissvar här.

Läs mer om MC-hjälmar på SMC:s faktasida om skyddsutrustning och hjälmar.