Olycksfakta måste styra trafiksäkerhetsarbetet

2017-07-03

Media bidrar till att minska antalet olyckor på motorcykel. Det tror Sveriges MotorCyklister, SMC, som tackar journalistkåren som allt oftare beskriver de verkliga omständigheterna kring MC-olyckor. Sanningen är att cirka 30 procent av omkomna på tvåhjulig MC inte är motorcyklister. Det är människor som helt struntar i lagar och regler. De har exempelvis inte körkort, och de flesta är påverkade av droger och alkohol. Att media visar den kraftigt ökade olycksrisken när man varken har utbildning eller är nykter har sannolikt avskräckande effekt. Men för att komma tillrätta med problemen behövs fler trafikpoliser!

Trafikverket uttalar idag att antalet trafikanter som dör i trafiken minskat kraftigt de senaste 30 åren, men att trenden nu brutits. Som lösning på detta vill man ha fler mitträcken och sänkt hastighet på det regionala vägnätet . SMC håller inte med. Eftersom de mitträcken som används i Sverige är livsfarliga för oskyddade trafikanter så befarar vi en ökning av dödsolyckor om fler räcken monteras. Att sänka hastighetsgränsen är heller ingen åtkomlig väg eftersom statistik visar att inte ens hälften av trafikanterna håller de hastighetsgränser som finns idag. Det som istället behövs är fler trafikpoliser som ser till att trafikanter håller sig inom lagens gränser avseende hastighet, nykterhet och körkortsbehörighet. Fartkameror fångar inga ratt- och styrfyllon.

När det gäller motorcykeltrafik ser 2017 ut att bli ljusare än något år hittills.  Sju personer har dött på en tvåhjulig motorcykel under årets första sex månader vilket är ett rekordlågt antal. Det finns dock ett orosmoln som gör att Nollvisionen blir svår att nå. Det är gruppen körkortslösa vars andel fortsätter att öka bland de dödade på MC och närmar sig nu 40 procent.
SMC bedriver ett aktivt opinions- och informationsarbete mot extremt beteende i trafiken. Inom detta arbete har vi samlat statistik och kunskap som presenterats för samtliga aktörer inom nationellt trafiksäkerhetsarbete. Läs mer vår sida om extremt beteende

När SMC sammanställt dödsolyckor utifrån körkortsinnehav under perioden 2011-2016 visar det sig att hela 30 procent saknade ett giltigt körkort. Djupstudierna av dödsolyckorna i denna grupp visar att förarna tog enorma risker som ledde fram till dödsolyckorna. Inte ens hälften av de körkortslösa ägde motorcykeln de körde ihjäl sig på. I 80 procent av olyckorna med körkortslösa MC-förare var hojen var dessutom oregistrerad/ avställd/oförsäkrad/stulen och därmed förbjuden att köra på väg. 28 procent av förarna i denna grupp hade inte hjälm. Sist men inte minst, 73 procent av de som saknade körkort var berusade och/eller påverkade av droger.

  -  Det behövs fler trafikpoliser, inte fler plåtskåp med hastighetskameror. Det behövs krafttag mot återfallsförbrytare, inte strängare regler som endast åtföljs av de redan laglydiga. Att satsa alla trafiksäkerhetsmedel på kameror och räcken kommer aldrig att minska dödsolyckorna bland MC-förare, säger Jesper Christensen.  

Antalet alkotester som polisen utför längs vägarna har minskat markant. Förra året gjordes 960.000 utandningsprov vilket är två miljoner färre än för åtta år sedan. Det är därför viktigt att belysa hur verkligheten ser ut – att allt fler väljer att köra utan körkort och berusade då det sannolikt anses nästintill riskfritt att bli stoppad av trafikpolis idag. SMC uppmanar journalistkåren att i samband olycksrapportering fortsätta att berätta fakta om förarna, alltså belysa om de inte hade körkort, inte var nyktra och inte ägde motorcykeln. Denna fakta kan bidra till att visa den kraftigt ökade olycksrisken och kan ha en avskräckande effekt. Kanske inte kompisen lånar ut sin MC. Kanske föräldrarna inte står som ägare av MC och försäkring när barnen inte har körkort men kör ändå. Kanske man låser sin MC så att tjuven inte får en chans att stjäla motorcykeln?

 

Dödsolyckor på tvåhjulig MC första halvåret

År             Antal dödade (t o m 30 juni respektive år)

2017          7

2016         13

2015         10

2014         10

2013         17

2012         10

 

En sammanställning över dödsolyckor 2011-2016 på tvåhjulig motorcykel baserad på körkortsinnehav.
Klicka på bilden för större format.

Räcken med oskyddade stolpar och vajrar är inte lösningen för att nå Nollvisionen.