Allt fler körkortslösa bland dödsolyckorna

Det är inte farligt att köra MC om man gör allt rätt, även om det aldrig kommer att bli riskfritt. Men väljer man att köra motorcykel i hög hastighet utan körkort eller skyddsutrustning och dessutom är påverkad av droger och alkohol – då ökar olycksrisken kraftigt. Statistik från SMC visar att var tredje som dödas på MC inte har körkort och de flesta körkortslösa begår många trafikbrott samtidigt. Dessa höga olyckstal måste synliggöras samtidigt som det behövs fler trafikpoliser och nya åtgärder för att stoppa trafikbrotten i trafiken.

Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel och inte köra påverkad är självklarheter för motorcyklister. Det visar studier som genomförts av SMC, VTI och NTF. 

2018 var ett mörkt år för trafiksäkerheten. När SMC har gjort en undersökning av vissa trafikbrott bland dödsolyckor på tvåhjulig MC visar det sig att hela 37 procent saknade körkort. Tyvärr ökar antalet och andelen körkortslösa över tid, vilket syns tydligt i SMC:s statistikunderlag. 

Dödade på tvåhjulig MC 2011-2018, med/utan körkort


Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig MC 2011-2018. Klicka här för större bild. 

Körkortsinnehav
Andelen körkortslösa MC-förare ökar bland dödsolyckorna. Det handlar om 32 procent (94 personer) av de omkomna under de senaste åtta åren. 


Figur 1. Körkortsinnehav bland dödsolyckor på MC 2011-2018 med/utan MC.

Påverkade av alkohol och/eller droger
Ställer man gruppen körkortslösa mot dem som hade körkort visar bilden tydligt att gruppen gjorde sig skyldig till en rad trafikbrott vid körningen som ledde till dödsolyckan. Till att börja med är majoriteten påverkade av alkohol och/eller droger. 73 procent var påverkade i gruppen körkortslösa jämfört med 11 procent i gruppen med körkort. Att köra utan körkort och dessutom vara påverkad ökar givetvis risken för att olyckor sker. Andelen påverkade av alkohol och/eller droger bland de körkortslösa har ökat jämfört med perioden 2005-2010 då den var 60 procent. 

Figur 2. Andelen påverkade av alkohol och/eller droger bland de omkomna 2011-2018 utifrån körkortsinnehav. 

Det är viktigt att uppmärksamma att i tre fjärdedelar av alla dödsolyckor med påverkade förare på tvåhjulig MC, saknade MC-föraren körkort. 


Figur 3: Körkortsinnehav bland de omkomna som var påverkade av alkohol och/eller droger på tvåhjulig MC 2011-2018. 

Ägarförhållande
Drygt hälften, 52 procent, av de som saknade körkort ägde motorcykeln de körde ihjäl sig på. Det kan jämföras med 87 procent bland dem som hade körkort. Att köra utan körkort på en motorcykel man inte är van att köra, ökar också risken att dödas eller skadas allvarligt. Det som är mest alarmerande i gruppen körkortslösa är att hela 77 procent körde en olaglig motorcykel som överhuvudtaget fick köra på väg.  Med olaglig menas avställd, körförbud, oförsäkrad, oregistrerad eller stulen. Bland motorcyklisterna med körkort var motsvarande andel 3 procent. 

Figur 4. Andel olagliga motorcyklar utifrån körkortsinnehav 2011-2018

SMC har tittat extra noga på de körkortslösa som omkom 2017-2018 och ägde motorcykeln. I genomsnitt hade man ägt motorcykeln 116 dagar före dödsolyckan. I snitt hade man ställt av hojen efter 42 dagar. 

Svårt skadade på tvåhjulig MC 2013-2018

SMC har även gjort en granskning av de som skadades svårt på tvåhjulig MC under 2013-2018. Av 1 572 svårt skadade på MC var 1 323 förare.

Körkortsinnehav
Hela 23 procent av de svårt skadade förarna saknade giltigt körkort. Utöver dessa saknas uppgift om körkort för elva procent. Två tredjedelar, 66 procent, hade giltigt A-körkort. Antalet och andelen som saknar körkort ökar. 

Figur 5. Körkortsinnehav bland svårt skadade på tvåhjulig MC 2013-2018

Ägarförhållande
SMC har även undersökt ägarförhållanden bland de svårt skadade. Precis som bland dem som dödas på motorcykel är det fler körkortslösa som kört en motorcykel man inte äger och en motorcykel som har körförbud. En dryg tredjedel, 37 procent av de som saknade körkort ägde inte motorcykeln de körde vid olyckstillfället. Bland de som hade körkort var motsvarande siffra elva procent.

Figur 6. Ägarförhållanden bland de svårt skadade utifrån körkortsinnehav 2013-2018.

Olagliga fordon
Andelen som körde en MC som inte var tillåten att framföra på väg var betydligt högre bland de körkortslösa som skadades svårt, i likhet med dödsolyckorna. Av de körkortslösa körde 21,3 procent en motorcykel med körförbud jämfört med 6,7 % bland dem som hade körkort.

Figur 7. Körde fordon med körförbud, utifrån körkortsinnehav svårt skadade 2013-2018. Källa STRADA 2013-2018. 

Ett annat trafikbrott som är betydligt vanligare bland de som saknar körkort och skadades svårt var at man saknade trafikförsäkring för motorcykeln. Statistik ur STRADA 2017-2018 visar att det endast är klarlagt att 35 procent av de som skadades svårt körde ett fordon med giltig trafikförsäkring. Motsvarande siffra bland de som har körkort är 89 procent. 


Figur 8: Försäkrade fordon utifrån körkortsinnehav, källa STRADA 2017-2018. 

Varje dag scannar SMC av MC-relaterade artiklar i media. Alla artiklar som rör extremt beteende publiceras på hemsidan. Hundratals artiklar om trafikolyckor under perioden 2012-2015 beskriver någon form av extremt beteende. Vanligast är olovlig körning i påverkat tillstånd hos MC-förarna, som i stort sett enbart är manliga MC-förare.

Stämmer denna bild av svenska motorcyklister?

Olycksstatistik visar tydligt en annan bild av MC-förare än den som ges i SMC:s och NTF:s studie från 2010 om motorcyklisters attityder till trafiksäkerhet.  I den studien uppger alla att de har MC-körkort. Inställningen till att köra berusad och/eller påverkad av droger är klart avståndstagande. Motorcyklisterna i studien uppgav en mycket bättre attityd i fråga om alkohol/droger jämfört med bilister. Att man betalar skatt, försäkring och kör ett registrerat fordon är en självklarhet likväl som att man inte kör en skenförsäkrad motorcykel. Att man kontrollbesiktar hojen och sköter om den visar Bilprovningens statistik år efter år. Det finns bara en faktor där MC-åkare är "sämre" än bilförare - motorcyklister är sämre än bilister på att följa gällande hastighetsgräns.

Här behövs nytänkande!

- Det här är inga motorcyklister, de har varken MC-körkort eller äger en MC. Den här gruppen kräver ett nytänkande i trafiksäkerhetsarbetet.

- Vi behöver fler poliser längs vägen, inte fler hastighetskameror. Polisen behöver verktyg för att hantera återfallsförbrytarna, t ex att kunna beslagta fordon snabbare.
- Varningsklockor måste ringa i Vägtrafikregistret när människor utan körkort köper fordon som ställs av efter någon dag.
- SMC uppmanar också våra medlemmar att tänka efter innan man lånar ut sin MC och minska risken för stöld genom att låsa och förvara hojen på ett säkert sätt. 

Problematiken måste synliggöras för att medvetandegöra olika aktörer; försäkringsbolag, organisationer, trafikskolor, myndigheter, domstolar, politiker, familj och vänner. Om kunskapen sprids finns möjlighet för alla i samhället att informera och vidta åtgärder.


SMC har vid flera tillfällen publicerat dokumentet Extremt beteende - främst en fråga om olovlig körning version 4,0. Informationen har sammanställts av Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på MC samt på svårt skadade i STRADA. Klicka på bilden för att läsa och ladda ner rapporten som innehåller uppgifter 2011-2016.