Något färre A-körkortstagare första halvåret

2017-07-06

Under det första halvåret 2017 har 3 501 personer fått sitt A-körkort, SMC säger grattis till alla! Det är något färre jämfört med förra året men glädjande är att antalet som klarat körkort för lätt MC, A1 ökat. Däremot minskar antalet som klarat A2 och A-körkorten. Tyvärr sjunker antalet kvinnliga körkortstagare. Andelen tjejer som klarar körprovet är hittills i år också betydligt lägre jämfört med män. Det återstår dock fyra månader av året förarprovsverksamhet hos Trafikverket och SMC hoppas att många fler klarar körkortet innan året är slut!

Trafikverket publicerar statistik från förarprov varje månad. SMC jämför körkortstagandet halvårsvis. Vi konstaterar att fler har gjort teoriprov jämfört med ifjol men att färre klarat sig. Nästan varannan blivande motorcyklist, 43 procent, fick göra om teoriprovet.  Det leder till köer när så många måste göra om teoriprovet. Det är viktigt att man kommer väl förberedd till både teori- och körprov. 

-  Det är positivt att intresset för att ta MC-körkort håller i sig och att kurvan pekar uppåt för A1-korten. Men samtidigt är det trist att både antalet och andelen kvinnor som tar körkort för motorcykel går ner säger Maria Nordqvist, SMC. 

Godkända prov 2017   godkända%     2016    godkända%       Kvinnor 2017
Teori samtliga A 5068 57 5177 60,54 548
Körprov A 2751 72,51 2868 72,35 233
Körprov A2 523 70,96 604 72,86 33
Körprov A1 227 56,47 176 61,32 16
Alla körprov 3501 71 3648 71,81 282

 

Statistiken över godkända utifrån kön pekar åt fel håll i år igen. Detta är något SMC påpekat under många år vilket ledde till förändrade körprov 2015. Det finns all anledning för Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet och Trafikverket som ansvarig för förarproven att undersöka anledningen till statistiken. 

Godkännandegraden varierar också väldigt mycket mellan Trafikverkets förarprovskontor. 

Andel godkända Kvinnor Män
Teoriprov 55,98 57,13
Körprov A 60,21 73,91
Körprov A2 71,74 70,91
Körprov A1 50 57,03

Andel godkända körprov

72 60,6

 

Länk till Trafikverkets förarprovsstatistik. 

Länk till Trafikverkets sida om körprov för MC.

Var och när finns det lediga provtider? Trafikverket publicerar tider varje vecka. 

Tidigare artikel om rättvisare och förändrade körprov.