Rättvisare körprov på motorcykel

2015-03-16
Mindre tid ska läggas på manövrar i låg fart och fokus ska istället flyttas till övningar där riskerna är störst – ute i trafiken, i kurvor och i korsningar. Det är kommande ändringar i körprovet för motorcykel som nu föreslås. Sveriges MotorCyklister, SMC, är nöjda eftersom lågfartsproven varit den körprovsdel som lett till många underkännanden och inte främjar trafiksäkerheten. Det är innehållet i ett pressmeddelande som skickas ut från SMC idag.

År efter år har SMC konstaterat att kvinnor underkänns oftare än män i körprov för motorcykel. SMC genomförde 2013 en undersökning som visade att kvinnor tar fler lektioner i trafikskola och övningskör mer privat men trots detta kuggas oftare. Stor del av undervisningen har tillbringats i manövergård.

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) fick i uppdrag av regeringen att analysera körprovet för MC ur ett genusperspektiv. Analysen visade att det finns en orättvisa i körprovet och då särskilt för kortare personer vid manöverprovets lågfartsdel. VTI konstaterar också att det tyder på att kvinnor har sämre förutsättningar eftersom de i genomsnitt är kortare än män. Studien visar att kvinnor är äldre när de tar MC-körkort. Högre ålder är också en faktor som bidrar till lägre godkännandegrad.

Transportstyrelsen skickade därför i början av året ut ett förslag med ändringar av manöverprovet för motorcykel på remiss.  Man konstaterar att de som tar MC-körkort ofta lägger stor del av utbildningen på att träna manövrar i låg fart och mindre tid på moment där olycksrisken är störst, körning i trafik och på landsväg med kurvor och korsningar.

Ändringarna i körprovet ska leda till att mer tid av körkortsutbildningen används till övningar som har större bäring på trafiksäkerheten. Det ska också bidra till att förarens längd och vikt ska få mindre betydelse för om man blir godkänd eller inte.

Örebro sämst för kvinnor
Medlemstidningen MC-Folket har gått igenom statistik från Trafikverket över godkända förarprov för behörighet A under perioden 2004-2014. Statistiken visar att chansen att bli godkänd för MC-körkort är minst i Örebro, för kvinnor, och i Farsta för män. Och att kvinnor underkänns på körprovet över hela landet i större utsträckning.

-          SMC ser fram emot ett nytt körprov som gynnar både trafiksäkerhet och körkortstagare och som leder till att elever i trafikskolor får träna mer ute i trafiken istället för på manöverbanor, säger Maria Nordqvist, SMC.

-          VTI:s studie visade på stora regionala skillnader i godkännandegrad mellan olika förarprovskontor. Det visar att förarprövarens individuella bedömning också har stor betydelse. Här ser vi fram emot att Transportstyrelsen undersöker varför skillnaderna är så stora i landet, fortsätter Nordqvist.

Transportstyrelsens nya föreskrifter förväntas träda i kraft 1 maj 2015.  SMC kommer att följa utvecklingen i godkännande i framtiden.

Artikel I MC-Folket 3/2015 som delas ut till våra medlemmar vecka 12. 

Länk till Trafikverkets förarprovsstatistik. 

Mer information:         

Maria Nordqvist, 070-538 39 38
Jesper Christensen, 070-557 75 00
Petra Holmlund, 070-600 71 27