Fler MC överskred hastigheten i ATK 2015

2016-02-16

Statistik från Polismyndigheten visar att motorcyklar som överskrider hastigheten i ATK ökar. Samtidigt är motorcyklisterna en minoritet av dem som fångas i kamerorna. Av 261070 registrerade fortkörningar under 2015 var 20325 stycken, eller 7,8 procent, motorcyklar. Drygt 100 000 av alla fortkörare fick böter. En majoritet av dem som registreras men inte bötfälls kör alltså bil och inte motorcykel.

SMC har för sjunde året i rad fått statistik från Polismyndigheten. Antalet registreringar hade ökat, både bland bilister men tyvärr även bland motorcyklister. Det var drygt 4 800 fler MC-förare som överskred hastigheten under 2015 då de passerade ATK-kameror jämfört med 2014 och fördubblats sedan 2012.

Polismyndigheten säger att man kontaktat 109 599 fordonsägare och utfärdat böter till 39 procent av dem som fångats i kamerorna. Det är alltså inte ens hälften av bilisterna som börfälls i ATK. 

År Bil MC Totalt Andel MC %
2009 219289 14407 233696 6
2010 210068 8233 218301 3,8
2011 221597 10284 231881 4,4
2012 220504 9254 229758 4
2013 217420 10813 228233 4,7
2014 229957 15849 245806 6,4
2015 240745 20325 261070 7,8

 

Om man bortser från motorcyklisterna som utgör 7,8 procent av totala antalet registreringar så utgörs det största bortfallet av dem som inte kan bötfällas av bilister. 

Under fjolåret var frågan om ägaransvar för motorcykel uppe i riksdagen vid två tillfällen. Diskussioner har förts om att motorcyklister är positivt särbehandlade i frågan. MInistern klargjorde dock att det inte är aktuellt med införande av ägaransvar, inte heller för motorcykel. Därmed känns frågan om en främre registreringssskylt som framförts i olika sammanhang under många år som stendöd. 

MC-förare kan inte bötfällas genom registrering i ATK vilket SMC ständigt får försvara och diskutera i olika sammahang. Det finns en enkel lösning och metod för att SMC ska slippa strida om en främre registreringsskylt och ägaransvar för motorcyklister. Det är att inga motorcyklar registreras i ATK överhuvudtaget. Inför MC-säsongen 2016 uppmanar SMC därför motorcyklisterna att hålla hastigheten, även förbi ATK-kamerorna. 

Länk till riksdagen där ministern svarade på fråga om ägaransvar i höstas. 

Länk till SMC:s sida om hastighet


Även om du som motorcyklist inte kan bötfällas vid ATK ber SMC dig att köra inom gällande hastighetsgräns. Statistiken används som underlag i Trafikverkets mätningar av tillstånd i olika trafiksäkerhetsfrågor. Det ökande antalet och andelen är tyvärr därför något SMC får försöka förklara de kommande åren istället för att diskutera andra viktiga frågor.