Tydligt nej till ägaransvar från ministern

2015-11-03
Infrastrukturminister Anna Johansson (s) har fått flera frågor om 30-punktslistan. Ministern säger tydligt att regeringen inte kommer att ta upp frågan om ägaransvar igen men klargör också att det är avgörande att alla trafikanter följer gällande hastighetsbestämmelser. Det är därför viktigt att analysera och utveckla de metoder och den teknik som används för trafikövervakning. SMC tackar för det raka beskedet på frågan. Givetvis ska alla trafikanter följa bestämmelser i trafiken där hastighetsgränser är en av många faktorer.

I slutet av september försäkrade Anna Johansson (s) att Trafikverkets 30-punktslista var ett förutsättningslöst diskussionsunderlag och inte förslag till faktiska åtgärder. Men sedan Trafikverket beviljat medel till ett innovationsprojekt som ska utreda om det går att fånga motorcyklister i ATK ställdes en ny fråga till ministern av Sten Bergheden (m). Han undrade om regeringen vill ändra gällande lagstiftning och införa ägaransvar för motorcyklister och om bilister i framtiden också ska omfattas av detta.

Länk till frågan. 

Ministern var luddig i sitt första svar men är desto tydligare när hon svarar på frågan om regeringen vill införa ägaransvar och därmed ändra gällande lagstiftning. Så här svarade Anna Johansson (s): 

"Sten Bergheden har frågat mig om jag anser att det nu finns möjlighet att ändra gällande lagstiftning så att det ges möjlighet att införa ägaransvar för motorcyklister, och om detta i förlängningen innebär att även bilister ska omfattas av ägaransvar.

Bakgrunden till frågan är enligt Sten Bergheden en uppgift om att Trafikverket ska ha beviljat medel till ett innovationsprojekt som ska utreda om det går att fånga motorcyklister i trafiksäkerhetskamera, ATK.

Sverige tillämpar föraransvar när det gäller straffbara trafikförseelser som hastighetsöverträdelser, rödljuskörning och rattfylleri. Den automatiska hastighetsövervakningen med ATK är ett viktigt verktyg, som kompletterar mer traditionell trafikövervakning. För att kunna lagföras måste en förare dock kunna identifieras. På grund av kravet på hjälm är detta idag inte möjligt när det gäller mc-förare, som fotograferats med ATK. Liknande problem finns även med andra fordonskategorier, exempelvis i fall där förare maskerar sitt ansikte.

I arbetet för en förbättrad trafiksäkerhet är det avgörande att trafikanterna följer gällande hastighetsbestämmelser. Det är därför viktigt att analysera och utveckla de metoder och den teknik som används för trafikövervakning. Sedan ATK infördes har det genomförts ett flertal forskningsprojekt om hur hastighetsövervakning och ATK kan användas för att på bästa sätt främja trafiksäkerheten.

Ett införande av ett ägaransvar skulle vara svårt att förena med svenska grundläggande straffrättsliga principer. Frågan om ägaransvar har bland annat utretts i SOU 2005:86,Ägaransvar vid trafikbrott. Jag har därför inte någon avsikt att ta upp frågan om ägaransvar.

Stockholm den 27 november 2015

Anna Johansson"

Länk till svar

Första frågan och svaret från ministern. 

Infrastrukturminister Anna Johansson (s) har svarat på flera frågor utifrån 30-punktslistan. 

 

Riksdagsledamot Sten Bergheden (m) har ställt flera frågor.