Dekaler ska rädda liv

2016-03-30

Tillsammans med Motormännen gör Sveriges MotorCyklister, SMC, en stor satsning för att påminna andra trafikanter om att uppmärksamma oskyddade trafikanter. Denna vecka landar medlemstidningen MC-Folket i brevlådan hos SMC:s medlemmar. Tillsammans med den kommer ett ark med sex stycken klisterdekaler som vi vill att du sätter på de fordon du själv kör och om du får över, delar ut till vänner och bekanta. Inom kort får Motormännens medlemmar en liknande försändelse.

Varje år omkommer mellan 50-100 cyklister, mopedister och MC-förare. Ett vanligt skäl är kollision med motorfordon och orsaken bakom olyckorna är ofta bristande uppmärksamhet, från båda håll. Tillsammans med Motormännen gör SMC, en stor satsning för att påminna andra trafikanter om att uppmärksamma oskyddade trafikanter.

I en gemensam kampanj #ThinkBikes delar SMC och Motormännen ut två miljoner klisterdekaler, i form av varningstrianglar med cyklar och motorcyklar. Dekalerna skickas direkt hem till alla medlemmar och delas ut till övriga trafikanter i samband med olika aktiviteter runt om i landet. Dekalerna ska sättas på instrumentpanelen i bilen eller på någon annan plats där föraren påminns om att titta extra noga efter oskyddade trafikanter.

-Tillsammans har vi tryckt nästan två miljoner små varningstrianglar. Vi vill att det ska sitta dekaler i personbilar, lastbilar, taxibilar, körskolebilar, motorcyklar och andra typer av fordon, säger SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen

-Vi motorcyklister vill inte skadas i trafiken! Nästan hälften av alla olyckor med motorcyklister är kollisioner där bilister råkar köra på motorcyklisterna. Som en förklaring hörs ofta kommentaren ”jag såg inte motorcykeln”, säger Christensen.

Förhoppningen med dekalerna är att förare ska titta en extra gång i backspeglarna och tänka på att både motorcyklister och cyklister snabbt kan dyka upp på oväntade ställen. Samtidigt är det viktigt att både cyklister och MC-förare är medvetna om att de kan vara svåra att upptäcka för bilförare.

-  Detta är en väldigt viktig fråga för oss eftersom det handlar om liv – och i 25 procent av dödsfallen på vägarna så är det människor på två hjul som dör. Om det vore säkrare för cyklister att vistas i trafiken så skulle ännu fler cykla, och fler på cykel skulle få många positiva effekter för samhället, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig Motormännen.

På Cykelfrämjandets riksorganisation ser man mycket positivt till kampanjen. Ordförande Lars Strömgren säger att idén med klisterdekalerna är bra och att man stödjer kampanjen.

Majoriteten av alla motorcyklister är ibland även bilister och cyklister. Ett underförstått budskap i kampanjen är att vi alla är kompisar i trafiken och alla måste visa hänsyn.

- Vi alla ska kolla en extra gång innan vi svänger eller kör in en korsning och vi alla måste anpassa hastigheten. Vi är ganska säkra på att vi på det sätet kan reducera kollisionsolyckorna, säger Christensen på SMC.

SMC har sedan många år drivit uppmärksamhetskampanj under namnet SeOss. Runt om i landet arrangerar SMC:s distrikt olika aktiviteter på våren för att påminna övriga trafikanter om att vi är ute på vägarna igen. I år kommer dekalerna i  #ThinkBikes att delas ut i samband med dessa aktiviteter.

Tips för att undvika olyckor

Vad kan andra trafikanter göra för att minska risken att krocka med en motorcyklist?
Det finns mycket forskning som beskriver varför bilister inte ser motorcyklister. Utifrån detta har vi samlat tips till andra trafikanter för att minska risken för kollisioner.
Tips till andra trafikanter

Hur kan motorcyklister minska risken att krocka med andra fordon?
Även om all forskning visar att andra trafikanter oftast är vållande i en kollision, är motorcyklisterna de största förlorarna.
Tips till motorcyklister.

Skymd sikt i korsningar
Djupstudierna från 2000-2003 visade att i en tredjedel av korsningsolyckorna där en motorcyklist dödades var sikten skymd. Motsvarande statistik saknas från 2004 och framåt. SMC har lämnat förslag till väghållare om hur probematiken kan undvikas.
Förslag till väghållare

Medical Card

Om olyckan änå är framme så är snabb och adekvat räddning oerhört viktig. För femte året i rad skickar SMC därför ut klisterdekaler "Medical Alert Sticker" och informationskorten "Medical Card" till samtliga medlemmar. Syftet är att informationen på korten ska ge snabb och adekvat vård i händelse av olyckor.

Klisterdekalen ska sättas baktill på hjälmen. På Medical Card fyller föraren själv i sin medicinska status.  Det ifyllda kortet placeras mellan hjälmens skal och stoppning. På detta sätt ges räddningspersonal snabb information om en motorcyklists eventuella sjukdomar, allergier, medicinering, kontaktuppgifter till anhöriga eller annat som kan vara av värde vid en eventuell olycka.

Responsen har varit enormt positiv från räddningsarbetare och medlemmar själva. Mer än en miljon Medical Card har distribuerats runt om i världen. Medical Card skickas i år samtidigt som #ThinkBikes delkalerna till SMC:s medlemmar.

Läs mer om Medical Card.

Som motorcyklist är det viktigt att se till att synas.
Kör aldrig utan lyset påslaget!

 

 

Läs mer om SMC:s uppmärksamhetskampanj SeOss och om uppmärksamhetsproblematiken.

 

Medical Card skickas i år samtidigt som #ThinkBikes delkalerna till SMC:s medlemmar.