SMC och Trafikverket vill samma sak - rädda liv!

2015-11-04

Efter ett givande möte har SMC och Trafikverket enats om att lägga 30-punktslistan som helhet åt sidan, att samarbetet ska intensifieras på bred front och diskussionerna ska fortlöpa för att hitta vägar att nå det gemensamma målet - att minska antalet MC-olyckor och rädda liv.

Trafikverkets måldirektör Maria Krafft bjöd nyligen in SMC till ett möte för att diskutera hur vi gemensamt kan samarbeta att minska antalet MC-olyckor i trafiken.

Trafikverket har självklart tagit del av motorcyklisternas upprörda kommentarer om 30-punktslistan och vill med detta möte skapa en bättre dialog mellan myndigheten och SMC. Det råder total enighet om att båda parter vill nå samma mål, ökad trafiksäkerhet för att rädda liv, men synen på hur man mest effektivt uppnår detta mål skiljer sig.

Trafikverkets Maria Krafft  sa att 30-punktslistan som helhet ska läggas åt sidan och istället ska enskilda åtgärdsförslag diskuteras.

SMC framförde en rad förslag för att bättre implementera MC åkare i Nollvisionen. Åtgärder som gör vägmiljön säkrare för motorcyklister liksom andra viktiga områden som är angelägna för att öka säkerheten. Men SMC behöver också delta i diskussioner om hur man kan uppnå större hastighetsefterlevnad utöver andra viktiga åtgärder.

Efter ett givande möte enades båda parter om att samarbetet ska intensifieras på bred front och diskussionerna ska fortlöpa för att hitta vägar att nå det gemensamma målet. SMC ser mycket positivt på att detta möte hållits och att det ska leda till en fortsatt konstruktiv dialog.
 
 Läs mer om bakgrunden här.

 
 

Se MC-Folkets videoreportage, publicerat 26/11

 

 

 

 

På bild:
Jesper Christensen, generalsekreterare SMC, Anna Lindell, Enhetschef Trafiksäkerhet Trafikverket, Maria Krafft, måldirektör Trafikverket, Stefan Dangardt, ordförande SMC.