Snart omröstning i EU-parlamentet

2013-06-05

SMC har varit i kontakt med samtliga svenska partier i EU-parlamentet under tiden frågan om tvingande kontrollbesiktning av alla motorcyklar och mopeder behandlats. I början av juli ska hela parlamentet rösta i frågan. Därför har SMC idag mailat samtliga partier och söker kontakt med samtliga för att diskutera frågan.
SMC och övriga medlemmar i FEMA vill att varje medlemsland i EU/EES-länderna ska få besluta om motorcyklar och mopeder ska besiktas, precis som det är idag.

Vid omröstning i det ansvariga utskottet TRAN 30 maj röstade en knapp majoritet, 21-19, för att motorcyklar och mopeder ska strykas ur förslaget om vilka fordon som måste kontrollbesiktas. Eftersom det inte finns någon statistik eller studie som visar att just kontrollbesiktning är en åtgärd som minskar olyckor på MC och moped har SMC och övriga FEMA-medlemmar arbetat för att beslut ska lämnas till varje medlemsland i EU.

TRAN föreslår dock att en utredning ska göras inom tre år för att jämföra olycksstatistik mellan länder med/utan kontrollbesiktning och dessutom om effekterna av tvingande kontrollbesiktning för MC och mopeder står i proportion till en tvingande lagstiftning för alla EU/EES-länder.

Sverige är det enda nordiska land som har kontrollbesiktning av motorcyklar. Norge, Finland, Danmark och Island har ingen MC-besiktning och trots detta mycket bra olycksstatistik. Det finns inget samband mellan kontrollbesiktning och olycksstatistik i övriga länder som saknar besiktning (Nederländerna, Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Malta och Portugal).

Brevet som SMC skickat till samtliga svenska partier i EU-parlamentet hittar du här.

Har du lust att kontakta din EU-parlamentariker i frågan hittar du samtliga svenska ledamöter här.


Låt varje land besluta om man vill kontrollbesikta motorcyklar och mopeder!