Förenkla för privat övningskörning

2013-03-26

Självklart är du motorcyklist även om du har körkort för A1, A begränsad, A2 eller A. Men, enskilda får inte bli handledare vid privat övningskörning om de inte haft behörighet för rätt behörighet under fem år.
SMC anser att en motorcykel med två hjul är samma fordonstyp, oavsett effekt, utseende, användnignsområde och stil. SMC föreslår därför i en skrivelse till Transportstyrelsen att en person som har den aktuella A-behörigheten ska få räkna varje form av A-behörighet vid ansökan om att få bli handledare för privat övningskörning.

Fem orsaker för SMC:s förslag
SMC har lämnat fem argument som ligger till grund för förslaget. Här kommer en sammanfattning av dessa.

1. SMC ser alla tvåhjuliga motorcyklar som en fordonstyp med olika effekt, utseende, användningsområde och stil enligt lagen om Vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:559) § 2.

SMC anser att Transportstyrelsen, med stöd av lagen om Vägtrafikdefinitioner, skulle kunna godkänna erfarenhet från samtliga A-behörigheter (A1, A begränsad, A2 och A) vid ansökan om handledare för privat övningskörning.

2. Ett EG-direktiv ligger till grund för att vi idag har tre olika körkortsklasser för motorcykel, A1, A2 och A. Körkortsreglerna ändrades på många sätt för motorcykel 19 januari 2013, då det tredje körkortsdirektivet implementerades.

SMC:s åsikt är att man har erfarenhet från fordonet motorcykel, oavsett om det är A1, A begränsad, A2 och/eller A.

3. SMC har flera gånger uppmärksammat Transportstyrelsen på att kortväxta har haft problem att hitta ett provfordon som motsvarat de svenska reglerna för körprov. För några år sedan sänktes det nationella kravet på provfordon vid A-körprov från 700 kubik till 595 kubik. Trots detta har en del körkortselever kört upp för A begränsad istället för A eftersom man helt enkelt inte klarat av manöverprovet med den större motorcykeln. Dessa personer har sedan nekats att bli handledare med motiveringen att de inte har tillräcklig erfarenhet från fordonet.

SMC:s åsikt är att man har erfarenhet från motorcykel, oavsett om det är A1, A begränsad, A2 och/eller A.

4. Antalet personer som har A-behörighet i Sverige minskar. Antalet personer som tar någon form av A-körkort har minskat sedan 2004, undantaget 2011-2012. Det ledder till att gruppen aktiva motorcyklister krymper.
SMC anser att personer som haft någon A-behörighet under minst fem år, har den behörighet utbildningen avser och är 24 år ska kunna godkännas som handledare.

5. Var fjärde person som omkom på motorcykel 2005-2010 saknade körkort. Det är ett gemensamt problem som alla aktörer sett som en prioriterad åtgärd i ”Ökad säkerhet på motorcykel och moped, gemensam strategi version 2.0 för åren 2012-2020”.

SMC anser att alla aktörer som arbetar för ökad säkerhet på motorcykel ska öka tillgängligheten att ta MC-körkort. Ett sätt är att godkänna alla A-behörigheter som erfarenhet av fordonet vilket gör det enklare att hitta handledare, öka körkortselevernas mängdträning och leder därmed till ökad säkerhet på motorcykel.

Hela brevet till Transportstyrelsen, skickat 26 mars 2013..