Kampanjfilm från Australien

2012-11-10

I många länder satsar myndigheter på kampanjer i TV, radio och andra media för att uppmärksamma andra trafikanter om motorcyklister. I Australien har en stor advokatbyrå sponsrat kampanjfilmen "Take a longer look".

"Sorry Mate, I Didn’t See You", eller "Ledsen, jag såg dig inte!". Det är ett uttryck som den MC-specialiserade advokatgruppen Lawyers4Riders på australiensiska advokatbyrån Maurice Blackburn har hört allt för ofta när de försvarat motorcyklister som råkat illa ut på grund av andra trafikanters bristande uppmärksamhet.

Förkortningen för Sorry Mate, I Didn’t See You, SMIDSY, är sedan ett år tillbaka namnet på en kamapanj som advokatfirman därför är med och driver för motorcyklisters säkerhet. Inom kampanjen arbetar man för kontinuerlig fortbildning för exempelvis bilister, lastbilschaufförer samt bättre utbildning för motorcyklister. Vidare belyser man att medias bild av motorcyklister måste ändras. Motorcyklister är inte risktagare, de är riskhanterare.  Även lagar och infrastruktur ingår i kampanjen eftersom advokaterna insett att motorcyklister ofta ignoreras av myndigheter när infrastruktur eller lagförändringar görs som direkt påverkar dem.

Nyligen sponsrade SMIDSY en kort uppmärksamhetsfilm med titeln "Take a longer look". Den är framtagen i samarbete med organisationerna Victorian Motorcycle Council och Australian Riders' Division.

 


B

 

B

På SMC:s kampanjsida seoss.nu har vi samlat kampanjfilmer från många länder och mycket annat material inom uppmärksamhets-problematiken.