MC och miljö

Motorcykeln sliter mindre på vägarna, bidrar till minskad trängsel då den enkelt kan passera köer, drar ofta mindre bensin jämfört med bilen och har en miljövänligare tillverkningsprocess. Dessutom återvinns i stort sett alla motorcyklar i sin helhet. Därför anser SMC att motorcykeln är ett miljövänligt fordon. Men, precis som för alla andra fordon finns en förbättringspotential. Det är långt kvar till en fossiloberoende fordonsflotta. Motorcyklar fyller en viktig funktion i samhället och bör självklart tas i beaktande i alla former av transportplanering.

Hållbarhetsredovisning för SMC och Svemo
Under 2018 har SMC och Svemo tillsammans arbetat fram en gemensam Hållbarhetsredovisning. Den bygger så långt det är möjligt på Global Reporting Initiatives (GRI) grundläggande råd för relevant och trovärdig redovisning. Dokumentet har tagits fram i samarbete med HUAros AB och Anders Åkesson Konsult AB. Den skickades ut med MC-Folket 7/2018 till alla SMC-medlemmar. 

 

Krav på avgasemissioner
Sedan 2003 är alla nya motorcyklar försedda med någon form av avgasrening. I tabellen nedan framgår hur kraven skärpts. 

Kraven skärptes  från och med 2016 genom nya EU-regler, se bild nedan.  


Klicka på bilden för större format. 
Förklaring: CO = kolmonoxid, HC= kolväten, NOX= kväveoxider, PM = partiklar


Elmotorcyklar
Under 2018 delade regeringen ut premier till personer som köper en elmotorcykel, elmoped och elcykel. Premien var max 10 000 kronor per person en gång. Utan SMC:s medverkan hade inte motorcyklarna kunnat få bidrag överhuvudtaget. Ansökan hanteras av Naturvårdsverket. Syftet är att flytta transport från bilen till lätta elfordon..Läs mer här. 

I SVT Rapport uppmärksammade man i augusti 2018 att elmotorcyklarna ökade snabbare jämfört med eilbilar. 

SMC har i ett yttrande till Trafikverket framfört krav på att laddstationer ska kunna användas av elmotorcyklar och elmopeder. 

MC-trafikens miljöpåverkan
Det totala koldioxidutsläppet från vägtrafiken i Sverige 2016 var 15,8 miljoner ton. Av detta bidrog motorcyklar med en halv procent (0,088 miljoner ton). All MC-trafik i Sverige under ett år motsvarar 10 900 personer som flyger tur och retur Stockholm- Bangkok*. Det kan jämföras med att cirka 250 000 svenskar reser till Thailand årligen (Baserat på Radiative Forcing Index)

SMC:s miljöpolicy
Under 2013 antog SMC:s styrelse en ny miljöpolicy som lyder:

SMC ska ta ansvar för vår gemensamma miljö och kommande generationer genom ett aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda motorcyklismen mot en långsiktig hållbar utveckling. SMC välkomnar därför en utveckling mot effektivare och mer bränslesnåla motorer. De viktigaste miljöaspekterna för SMC:s verksamhet är att begränsa ljud- och luftemissioner genom kunskapsspridning och dialog med medlemmar, tillverkare och andra intressenter.

 

SMC:s och Svemos Hållbarhetsredovisning 2018
SMC:s hållbarhetsredovisning 2013
SMC:s miljöpolicy 2013
Global reporting

 
Klicka på bilden för att komma till Hållbarhetsredovisning 2.0


Fler och fler skaffar elektriska motorcyklar. Bild: Gert Thell

 


Motorcykeln är ett perfekt fordon i staden. Foto: Fredrik Elfdahl


Motorcykeln funkar också på vinter. Foto: Anders Nordén