Juridisk rådgivning

SMC erbjuder alla sina betalande medlemmar juridisk rådgivning. Det är något som ofta efterfrågas av medlemmar som hamnat i tvister. Inför en kontakt är det bra om du har ditt hem-, fordons- eller företags försäkringsbrev tillgängligt.

Det kan handla om vem som vållat en olycka, problem vid verkstads-besök, garantifrågor, skadestånd och mycket annat. Även om du som medlem har rätt, är det en helt annan sak att verkligen få rätt i en juridisk prövning. Därför är det viktigt att ha tillgång till juridisk expertis.

Du har alltid möjlighet att vända dig till SMCs kansli med olika frågeställningar. Utöver detta kan alla SMC-medlemmar få juridisk rådgivning sedan SMC tecknat avtal med ett antal advokat- och juristbyråer, se nedan.

SMC-medlemmar får 15 minuters gratis rådgivning. Innan den tiden är slut ska ombudet kunna säga om det finns något att göra, vad det kommer att kosta, om någon försäkring täcker detta eller om rättshjälp utgår. Advokaterna debiterar därefter SMC-medlemmar enligt gällande taxa.

Rådgivningen betyder dels att SMC-medlemmar får adekvat och optimal rådgivning av en expert. Förhoppningsvis leder det till att enskilda medlemmar får skadestånd eller andra ersättningar som man är berättigad till. Rådgivning till SMCs medlemmar kan betyda att ärenden som man inte går vidare med idag lyfts av en jurist. Det kan ge SMC intressanta rättsfall och vägledning i andra ärenden.

Här får SMC-medlemmar gratis rådgivning

Advokatfirman Wikner AB, Falun, tel: 023-70 54 40. Frågor: endast skadeståndsrätt. Hemsida.

Advokatfirman ADLEX AB, belägen i Stockholm. Advokat Tony Jonsson, tel: 08-215 150 eller e-post Frågor: försäkringsrätt, avtal, juridisk rådgivning, tvistlösning. Webb

Advokataktiebolaget Jansson & Partners, advokat Annelie Blomquist, Helsingborg, telefon: 010-1290805 eller e-post, Frågor: Brottmål, familjejuridik, köp- och avtalsrätt, tvistlösning samt skadestånds- och försäkringsrätt. Hemsida

Advokatfirman Tre Advokater Magnus Lundh AB, Malmö, tel: 040-12 02 07. Hemsida.

Frågor: Brottmål/straffrätt

Advokatfirman Beskow AB, VÄSTERÅS, tel: 021.13 26 10. Hemsida.

Frågor: Brottmål (försvararuppdrag och företrädare för brottsoffer).

Rosengrens Advokatbyrå, advokat Marcus Josefsson, GÖTEBORG, tel: 031 - 701 20 16. Hemsida. 

Frågor: Skadestånds- och försäkringsrätt, köp- och avtalsrätt, processrätt, arbetsrätt och fastighetsrätt.

Lex Advokatbyrå AB, advokat Andreas Israelsson, Stockholm, 08-545 689 50, hemsida..

Frågor: personskaderätt, försäkringsrätt, trafikmål och brottmål. 

Schiöld Advokatbyrå AB, advokat Jimmy Schiöld, Turebergs allé 2, 191 62 Sollentuna. Tel: 070-424 62 61. E-post  Hemsida Frågor: Brottmål, innefattande uppdrag som offentlig eller privat försvarare, samt likvidationer. 

Kronbruden Legal AB, Stockholm, 072-709 00 32 . E-post.

Frågor: Avtal, skadestånd, konsumenträtt vid köp, skadereglering vid trafikolyckor. 

Ring och uppge namn, personnummer och medlemsnummer. Den som utnyttjar vår juridiska rådgivning utan att vara medlem kommer att debiteras kostnaden för ett medlemskap i SMC.

Konsument- och försäkringsfrågor

Då det gäller konsumentrådgivning hänvisar SMC medlemmarna i första hand till kommunernas konsumentvägledare som är experter på området.  Konsumenternas försäkringsbyrå svarar på frågor om bank och försäkringar. 

SMCs Rättsfond

Vid SMCs årsmöte 2008 beslutades att skapa en Rättsfond för SMC. Det handlar om en fond i likhet med Skadefonden där medlemmar kan söka bidrag. Frågorna ska vara av principiellt intresse för SMCs medlemmar och alla andra möjligheter till ersättning ska vara uttömda.


Alla människor kan någongång behöva hjälp av en jurist. Då kan SMC eller någon av våra samarbetsjurister vara till stor hjälp. 

 


Det kan handla om alla juridiska frågor, inte bara de som avgörs i domstol.