Skyddsutrustning

Eftersom en motorcyklist sitter oskyddad på fordonet är skyddsutrustning mycket viktig för att minska skaderisken om en olycka skulle ske.

Att du har en godkänd oskadad hjälm av god kvalité är självklart. Det finns ingen lag som kräver skyddskläder i övrigt men för din egen säkerhet ska du alltid använda heltäckande skyddskläder av läder eller textil med CE-godkända skydd. Komplettera med ett par rejäla skor och handskar. SMC rekommenderar användande av ryggskydd, vilket är ett effektivt skydd för att minska risken för allvarliga skador. Även bröstskydd är något som börjar användas av motorcyklister.

Vanligaste skadorna vid olyckor
De vanligaste akuta skadorna i icke-dödliga MC-olyckor är skador i bröstkorg, följt av ben och huvud enligt STRADA, se Bild från Trafikverkets djupstudieutredare.  Under 2012 har Trafikverket presenterat statistik över allvarliga skador, vilket handlar om skador som resulterar i bestående men. Här är huvud- och benskador vanligast bland de mycket allvarligt skadade och arm- och benskador är vanligast bland allvarliga skador. Bild.

Hjälmstandard
1 december 2017 träder en ny föreskrift om hjälmar för motorcykel i kraft, TSFS 2017:94.   Vad betyder egentligen märket ECE 2205 på din hjälm? FEMA förklarar.

Hjälmar testas i Europa enligt standard ECE 22:05. Även om en hjälm är testad finns det stora variationer på en hjälms kvalité.  Under 2017 har Testfakta genomfört och publicerat två tester av MC-hjälmar. Den första testen visade att två av åtta hjälmar inte klarade kraven. I det andra testet ändrades islagsvinkeln för hjälmarna, då godkändes de underkända hjälmarna. 

Testfakta 2017-05-20 MC-hjälmar klarar inte säkerhetskraven i test
Testfakta 2017-10-31, MC-hjälmar byggda för standardens krav 
I MC-Folket 5/08 fanns ett reportage om hjälmar -Hjälmen är huvudsaken.

I Sverige finns ingen utpekad myndighet som har ansvar för tillsyn av hjälmar för MC. Det har SMC påtalat för Konsumentverket och Transportstyrelsen som tvistar om ansvaret. SMC publicerar alla MC och MC-relaterade produkter som återkallas från marknaden, bl a hjälmar. 

Sharp i UK
I andra länder är myndigheterna betydligt mer aktiva för att informera om hjälmar och deras säkerhetsnivå. Ett lysande exempel från  UK är SHARP. Det är regeringens egen kontrollfunktion där brittiska testinstitut testar och betygsätter hjälmar som kommer ut på marknaden.  Sharp.  

SMC anser inte att det krävs lagar för skyddsutrustning utöver dagens hjälmkrav eftersom i stort sett alla motorcyklister är medvetna om riskerna med att köra utan skyddskläder och därför använder det ändå. I en attitydundersökning genomförd av SMC och NTF framkom att 60 % alltid använder ryggskydd och över 80 % har alltid heltäckande skyddsutrustning vid MC-turer.

Har skyddskläder någon effekt?
I Australien har man gjort tester på hur värme påverkar en MC-förare. Den här filmen visar hur viktigt det är att dricka vatten, ta raster och vara medveten om människans begränsningar vid stark värme. Den förklarar också varför vi motorcyklister alltid vill vara i rörelse och inte stå still i köer. Motorcycle clothing 29 mars 2016. 

Den australiska rapporten Motorcycle protective clothing; protection from injury or just the weather 2011,  visar att användning av skyddsutrustning ger en betydligt mindre risk för sjukhusvård. Om skyddsutrustningen innehåller godkända skydd minskade risken ytterligare för skador. Inget framkom i studien som visar att skydden skulle medföra frakturer. Även om motorcyklister använde kraftiga stövlar (och inte MC-stövlar) minskade det skaderisken betydligt jämfört med att använda skor. Samma förhållande gäller om man  använder handskar utan skydd. Studien visade också att omkring en fjärdedel av skyddsutrustningarna slets sönder vid kraschen. Rapporten.

Hur bra är kevlarjeans för MC-bruk? Det testades i MC-Folket 7/2014. 

SMC:s infoblad om hjälmar och skyddskläder. 

Rätt klädd motorcyklist