Remissvar och yttranden

SMC besvarar alla remisser som kommer till vårt kansli som rör motorcyklism. SMC lämnar också yttranden och liknande, både på begäran av och på eget initiativ, till myndigheter, organisationer och företag.

Här hittar du remissvar från 2024.  Tidigare remissvar hittar du till vänster.

- Remissvar till promemoria om automatiserad körning LI2023/02996. 19 januari 2024