Två miljoner Medical Card till motorcyklister

För tolvte året i rad skickade SMC 2023 ut klisterdekaler "Medical Alert Sticker" och informationskorten "Medical Card" till samtliga medlemmar. Syftet är att informationen på korten ska ge snabb och adekvat vård i händelse av olyckor. Responsen har varit positiv från räddningsarbetare och medlemmar själva. Omkring två miljoner Medical Card har nu distribuerats runt om i världen.

Varje år dödas och skadas ett antal motorcyklister. Medelåldern bland både MC-förare och passagerare stiger.  Några har någon form av kronisk sjukdom som kräver medicinering. Andra har allergier. Inom Sverige är en av indikatorerna för att nå målen i Nollvisionen snabb och adekvat räddning. Trafikverket har i skriften ”Gemensam strategi för ökad MC- och mopedsäkerhet 1.0” visat att fyra liv kan sparas per år inom detta område. Därför har SMC låtit trycka upp och distribuera Medical Card.

Medical Card lanserades ursprungligen av ambulanskårerna i USA och Storbritannien. 2012 gjorde SMC den första svenska varianten av kortet och distribuerade till samtliga medlemmar. Mottagandet var varmt, därför har vi fortsatt. 

Värdefull information

I försändelsen till SMC:s medlemmar finns ett ark med klisterdekaler. Dekalen är transparent och fästs baktill utanpå hjälmen. På Medical Card fyller föraren själv i sin medicinska status. Det ifyllda kortet placeras mellan hjälmens skal och stoppning. På detta sätt ges räddningspersonal snabb information om en motorcyklists eventuella sjukdomar, allergier, medicinering, kontaktuppgifter till anhöriga och annat som kan vara av värde vid en eventuell olycka. Kortet ska sitta mellan skalet och stoppningen på hjälmen och nås utan att man behöver ta av hjälmen.

Syftet med SMC:s projekt ”Medical Card” är att snabba på medicinsk diagnostik som ligger till grund för fortsatt vård och behandling. Snabba åtgärder och operationer kan minska antalet dödade och skadade efter trafikolyckor. Samtliga landsting, kommuner, räddningstjänster, ambulanskårer och larmoperatörer har fått information om Medical Card.

RoSPA har 2013-2014 utvärderat ett liknande försök i Wales.

Hjälmtillverkare godkänner dekal 

Transportstyrelsens förskrifter om hjälmar säger att dekaler får sättas på hjälmen om dessa inte försämrar hjälmens skyddsegenskaper. Det man gör med hjälmen måste överensstämma med hjälmens typgodkännande.

SMC har frågat hjälmtillverkare om en dekal med det klister som används får fästas på hjälmen utan att dess egenskaper försämras.

Den svenska hjälmföreskriften gäller fr o m 1 december 2017. 

Vanliga frågor om Medical Card

Varför ni inte lagt till information om donation på Medical Card?
- Det beror på att det finns ett separat donationsregister. Informationen på SMC:s kort riktar sig till räddningspersonal i samband med olyckan.

Ska man skriva ut de sista siffrorna i personnumret?
- Det avgör du själv men eftersom svenska register baseras på personnummer är det enklare att hitta uppgifter om samtliga tio siffror finns med på Medical Card.

Kan man få böter om man har klisterdekal på hjälmen?
- Ingen polis SMC talat om sedan Medical Card skickades ut har sagt att man kommer att bötfälla detta.Tvärtom har poliser själva beställt Medical card till sina hjälmar. 

Minskar försäkringsvärdet på hjälmen om man har klisterdekal på den?
- SMC har talat med de två försäkringsbolag som har flest svenska motorcyklar försäkrade. Svaren är entydiga. Hjälmens värde nedsätts inte för att det finns en Medical Card-dekal på den. Hjälmars värde kan nedsättas på grund av att de är gamla.

Kan försäkringsbolagen jämka ersättning för personskada på grund av att man satt en dekal på hjälmen?
- Absolut inte, eftersom Trafikskadelagen inte tillåter detta. Jämkning sker vid grova trafikbrott, inte för att en motorcyklist sätter en dekal på en hjälm för att informera om sin medicinska status. Länk till Trafikskadelagen:

Vi är många i familjen som kör motorcykel. Kan vi få flera Medical Card?
Alla SMC-medlemmar (huvudmedlem i vid familjemedlemskap) får fyra dekaler och ett Medical Card. SMC har inte extra Medical Card att skicka ut. Vårt tips är därför att du gör en egen lapp med den information som finns på Medical Card och lägger i övriga hjälmar. Till höger på denna sida kan du skriva ut ett Medical Card, fylla i dina uppgifter och sedan lägga i plastficka eller laminera om du har möjlighet.

Familjemedlemmar får egna Medical Card att fylla i. Fyra klistermärken skickas endast till huvudmedemmen som delar dessa med övriga medlemmar i familjen.

Varför är klisterdekalen så stor?
En vanlig fråga rör storleken på dekalen. Orsaken till att den är stor är att räddningspersonal snabbt ska se att hjälmen har en dekal och därmed Medical Card inuti hjälmen.

Några väljer att sätta flera dekaler på sin hjälm för att det tydligare ska synas att det finns Medical Card i hjälmen, även om man ligger på rygg. Det är upp till enskild medlem att avgöra. Vi ger möjligheten! 

Ett annat tips från medlemmar är att lägga Medical Card i en plastficka, eller laminera, med ett porträttfotografi på dig själv, för att det inte ska råda någon tvekan om att det är just ditt Medical Card.

Kör klokt!

Klicka här för ett ifyllningsbart Medical Card för utskrift!

 

Medical Card från och med 2023.


 

Så här ser Medical Card ut tidigare. En transparent dekal som fästs på hjälmen. Klicka på bilden för att få den i större format

 

 

Så här såg Medical Card ut tidigare. 

 


På kortets ena sida skriver du information om eventuella
sjukdomar och mediciner


På andra sidan skriver du vem du är, var du bor och närmast
anhörig.

 

Hjälp till att sprida informaion!

Känner du någon som jobbar inom sjukvård, som ambulansförare/sjukvårdare, inom polisen, eller annan som ska känna till Medical Card. Klicka här! 

 

SMC:s hoppas att projektet kan bidra till en minskning av antalet dödade och skadade motorcyklister. Liknande projekt förekommer i andra delar av världen: www.rideralert.org  och The Ambulance Motorcycle Club UK som skapat  Crashcard UK