Bli självförsörjande och gör ditt eget bränsle!

Solceller, vindkraft, vattenkraft – el är enkel att producera och för första gången på länge är det faktiskt både fullt möjligt och ganska enkelt att bli självförsörjande på sitt eget elektriska bränsle.

Många som installerat solceller på sina tak har glatts över den oväntat stora elproduktionen som sker när solen skiner som bäst. Ja, även när det är mulet ute funkar det förvånansvärt bra, åtminstone på sommaren. Tyvärr visar sig det mörka och kalla halvåret vara lika extremt fast åt andra hållet. En bra sommardag kan en solcellsanläggning producera mer el än vad hela december eller januari mäktar med .

Ett normalt hushålls elförbrukning ser vanligtvis annorlunda ut med maximal elförbrukning på vintern när solcellerna levererar som sämst. Så ur den aspekten kanske vindkraft kan vara en bättre lämpad energikälla för ett hushåll. Men det finns en pryl som gärna följer solcellernas produktion hand i hand när det gäller årstider och väder – motorcykeln!

Med solceller på taket och en elmotorcykel i garaget!

Med solceller på taket och en elmotorcykel i garaget öppnas nya möjligheter att ta vara på den överproduktion som sker sommartid och som vanligtvis säljs i elnätet till lågt pris. Man kan ladda elmotorcykeln i princip gratis och sedan köra motorcykel på egenproducerad el!

– Rent miljömässigt är det extra roligt att kunna köra på el, speciellt med egna solceller på taket. Jag kör oftast på 0,5 kW per mil och då är kostnaden 50 öre milen. Men det betalar jag sällan för ofta är det ju gratis där man laddar och med den egna solelen är det ju också i princip gratis. För mig är det miljöaspekten, att på något sätt gå in i tävlingen med sig själv att leva med så litet fotavtryck som möjligt med hänsyn till koldioxid och växthusgaser, som drivit mig. Jag tycker att det är så roligt att köra motorcykel och på detta sätt kan jag ändå fortsätta. En vanlig motorcykel drar ofta förhållandevis mycket bensin, nästan som en småbil. Och då är en elmotorcykel en så mycket bättre lösning även om den kostar lite mer att köpa, men det är ändå billigt jämfört med en elbil, berättar Jan-Åke Carlsson från sadeln på sin elmotorcykel, en Zero DSR Black Forest Edition. 

Möjligen svårare eller i alla fall dyrare i framtiden

Idag kan man få bidrag och sänkt skatt för att installera solceller, batteripack och laddstationer eller laddboxar i såväl hushåll som bostadsrättsföreningar, bolag, kommuner och landsting. Men bidragen kan vara villkorade:

Den som installerar solceller får exempelvis en skattereduktion baserad på mängden tillverkad solel. Det krävs dock en extra elmätare som inte bara visar överskottet utan den totala mängden producerad el för att få fullt bidrag.
Den som sätter upp en egen laddbox kan få bidrag med 50 % av investeringen, men det ställs vissa villkor på laddstationen, dess anslutningar och att den är förberedd för elmätning och debitering.
När det gäller elfordon i allmänhet ställs nu allt högre krav på att de ska utrustas med någon form av färdskrivare eller möjlighet att läsa av körsträckor mm i efterhand.

Det handlar förstås om att säkerställa framtida skatteintäkter från eldrivna fordon, transporter och energiproduktion. Men ännu så länge är vi inte riktigt där, och idag är möjligheten trots allt öppen för att vara både självförsörjande på bränsle och energi utan att behöva deklarera den egna produktionen och körda kilometer.

Visst går det att ladda snabbt hemma alldeles gratis med egen solel. Ett tak som det på bilden producerar el som räcker till att köra 15 000 mil med elmotorcykel – per år.

 

 
I många elmotorcyklar kan man välja när laddning ska starta och stängas av, laddmål som avslutar laddningen när målet, exempelvis 95 % uppnåtts och få meddelanden om laddstatus. Här visas tre flikar från Zero SR/S pågående laddning med status, laddmål och tidsinställningar för laddningen.


 
Jan-Ake Carlsson kör elmotorcykel och laddar gärna med solel.

 

 
På Naturvårdsverket kan man ansöka om bidrag för hälften av kostnaderna upp till 10 000 kr för att sätta upp en egen laddstation.