Gruppkörning

Att köra i grupp är för många en trevlig del av MC-gemenskapen. Det spelar ingen roll vilken typ av motorcykel man kör - det går alltid att köra tillsammans så länge gruppen är överens om vissa körsätt och regler.

Att köra motorcykel i grupp kan vara härligt och är ibland en nödvändighet. Det finns vissa risker med att köra i grupp.  Därför finns olika regler. Ibland är gruppkörningar av den karaktär att det inte finns direkt gruppledare. Det är ändå viktigt att man som deltagare i gruppkörning eller kortegekörning håller sig till övergripande regler och förstås använder sunt förnuft, visar hänsyn och extra försiktighet.

Om man har utsedd gruppledare och särskilda regler för den aktuella körningen är det viktigt att samtliga följer de regler man bestämt före avresan. Här kommer förslag till regler. Det är fritt att kopiera hela eller delar för spridning till dina MC-kompisar.

Vi börjar med  ”Generella regler för gruppkörning”. Sedan följer exempel på tre olika gruppkörningssystem; samlad grupp, öppen grupp och dansk variant. Vilket som är lämpligast beror på gruppens sammansättning och syftet med gruppkörningen.

Läs om gruppkörningssystemen här.  
Pdf-fil om de tre gruppkörningssystemen
Generella regler som pdf-fil. 

 

Generella regler för gruppkörning

Håll avstånd
Håll alltid behörigt avstånd och planera din körning så att du inte kommer ikapp kompisen framför, exempelvis när du kommer in i en kurva och han/hon vill köra saktare än du gör. Kör aldrig in i någon annans "revir" utan håll dig på behörigt avstånd. Det är svårt att se dig om du ligger för nära och snett bakom. Håll alltid avstånd enligt din körkortsutbildning - dvs. minst tre sekunder till framförvarande. Ju högre hastighet desto längre avstånd mellan motorcyklarna.

Zick-zack på motor- och landsväg
Kör alltid i zick-zack-formation på lands- och motorvägar. Positionen ska vara tydlig så att den som åker till höger verkligen ligger nära högerkanten och den som ligger till vänster ligger nära mittlinjen. Det är viktigt att byta spår omedelbart när kompisen framför gör det. Ligg inte och sega och tro att han ska byta tillbaka. Det gör bara bakomvarande fundersam på vad du menar och skapar osäkerhet. Kom ihåg att hålla behörigt avstånd till framförvarande även vid denna typ av formation.

Vid transportsträckor
Ligg förskjutna, så att gruppens längd, med tanke på säkerhetsavstånd, minimeras. Utnyttja raksträckorna till att samla gruppen genom att köra ifatt eller hålla igen. Kör ej ifrån bakomvarande!

Krokig väg
När vägen blir krokig sa upphör zick-zack-formationen och varje förare disponerar hela vägen för körningen.

Stopp
Om någon stannar så stannar hela den efterföljande gruppen för att ta reda på vad som förorsakar stoppet. Måste du stanna så kan du signalera till framkörande att du önskar att stanna genom att blinka med hel- och halvljus. Kom ihåg att när du stannar ska du se till att det finns plats för alla de motorcyklar som kommer bakifrån. Om någon stannar där det inte finns plats för hela eller delar av övriga gruppen att stanna så fortsätter den till nästa lämpliga ställe att stanna. Stanna absolut inte längs vägkanten såvida det inte är lång sikt åt båda håll och så pass bred vägren att förbipasserande inte behöver väja för att passera. 

Stadskörning
När gruppen kommer in i tätbebyggt område är det viktigt att man sluter leden och kör relativt tätt samman med full uppsikt. Vid stopp för rött ljus kan det vara lämpligt att försöka "samlas" om det finns plats för att göra det.
Kommer inte hela gruppen över vid grönt ljus så saktar förtruppen in eller stannar helt vid sidan av gatan för att avvakta ögonkontakten med bakomvarande. (Se även det danska systemet eller kortegekörningssystemet nedan.)

Köra vilse
Skulle förare komma ifrån varandra är det viktigt att alla har kartor och vet vart gruppen är på väg och vilken väg man planerat att åka. När förare kommer från varandra är den första åtgärden att stanna på lämpligt ställe och slå på mobiltelefonerna och försöka få kontakt den vägen. Ansvarig för gruppen kan dela ut aktuella mobiltelefonlistor innan avresan.
Inför varje start bör gruppen komma överens om nästa preliminära stopp, t.ex. en bensinstation, ett lunchställe eller kanske en förbestämd rastplats. Skulle ovanstående misslyckas så är det ingen idé att irra omkring och planlöst försöka leta reda på varandra. Då gäller det istället att återsamlas på hotellet för natten, fiket, färjan som ska passas eller vad det nu kan vara.

Deltagarlista
Ansvarig för gruppen bör se till att det finns en lista över deltagarna i gruppen, så att alla vet vilka som är med. Det är även bra att distribuera mobiltelefonnummer innan avresan. Det är bra kamratskap när man vet om namnet på sina kompisar, plus att man i händelse av olycka vet vem man ska informera.

Position i gruppen
Man kör som huvudregel aldrig om varandra när man kör i grupp.

Individuellt ansvar
Varje enskild deltagare tar naturligtvis ansvar själv för sin åkning, så att den är säker både för gruppen och för sig själv. Det är varje förares ansvar och skyldighet att följa gällande trafiklagstiftning.

Gruppledaren
Ledaren för gruppen bör vara en van förare som känner till vägen dit gruppen ska, eller har läst in kartan och gjort nödvändiga anteckningar. Färdledare och så kallad kökarl får ej köras om eller vinkas förbi.

Varna gruppen
"Sänk hastigheten-varning" ska löpa genom hela gruppen exempelvis som varning för grus i kurva, lera, diesel, barn, ryttare eller annat. Som signal; vinka vågrätt med vänster arm. Alternativt kan det viftas med ett ben om du inte kan släppa styret. Varningsblinkers kan också användas.

Vid stopp
Kolla på ledaren när det är stopp. Om ledaren tar av sig hjälmen så betyder det att det är ett lite längre stopp och inte endast för att titta i kartboken. Gruppen kan då ta av sig hjälm, handskar o.s.v. Tar inte ledaren av sig hjälmen, gör gruppen det inte heller.

Om möjligt, stanna och parkera i samma ordning som ni kör. Det underlättar när ni ska starta och köra iväg. Ett annat bra sätt att parkera är att varje enskild förare kör upp framför "sin" plats och sedan backar in med bakhjulet mot trottoar- eller vägkanten. Se till att det finns utrymme för övrig trafik att passera obehindrat.

Omkörning av andra trafikanter
Hindra inte bilar eller andra fordon som vill passera gruppen. Tillämpa vanliga trafikregler och håll sådant avstånd att ett fordon kan svänga in framför dig efter omkörning. 

När du kör om andra fordon och bakomvarande förare hänger på är det viktigt att du inte slår av för fort eller går in för snävt efter omkörningen. Ge även honom/henne plats att komma in framför fordonet ni kört om. Se alltid till att det finns plats ifall flera MC kör om för snabbt. Placerar ledaren eller du dig till vänster om fordonet framför, visar ni för kompisen bakom att ni tänker köra om vid första möjlighet. Ligger ni till höger om fordonet framför visar ni att ni inte tänker köra om just nu.

Svänga av
Vid sväng till en annan väg eller från en motorväg så är det viktigt att kontrollera att kompisen bakom uppfattar att du svänger. Stanna om nödvändigt på höger sida vid korsningen tills du ser att han uppfattat svängen och kör sedan ifatt gruppen. Vid utfarter med stopplikt och trafikljus; åk fram tre, fyra fem i bredd och ligg inte på en rad. Vänstersväng är en farlig trafiksituation för MC. Se till att stanna så nära mitten av vägen som möjligt och blinka i god tid. Stå med avstånd - stå aldrig i bredd vid vänstersväng.

Motorväg
Om flerfilig motorväg inte är hårt trafikerad kan det vara praktiskt att hela gruppen kör om andra fordon samtidigt och i ett block. Det betyder att den sista motorcykeln går ut i ytterfil och blockerar bakomvarande trafik samtidigt som ledaren börjar sin omkörning och hela gruppen kör om tillsammans. Zick-Zack-formationen behålls hela tiden.

Svänga av motorväg
Vid körning på motorväg är det viktigt att ha ögonkontakt med varandra när det börjar bli dags att svänga av. Det är viktigt att i god tid markera att man ska köra av motorvägen så inte någon eller några ligger på omkörning och är stängda av andra trafikanter när det är dags. Detta gäller kanske i första hand på kontinenten med hård trafik på 3-4-5 filiga motorvägar.

Tankning
Se alltid till att du har full tank när du börjar åkningen. När någon behöver tanka så tankar alla. Detta för att undvika onödiga stopp om någon helt plötsligt får slut på bensin. Ett bra tips är att rökare bör passa på och tanka först eftersom de behöver längre tid för att bli klara.

Regn 
Vid risk för regn så stannar ledaren så att alla som behöver ska ha en möjlighet att skifta kläder innan det är för sent.

Visa hänsyn
Visa hänsyn och använd sund förnuft när du kör – även i grupp. Undvik att köra i för stora grupper. Säkerhet och nöje är ofta mycket bättre i grupper med färre än tio MC. Är man fler så avtalar man var gruppen ska träffas igen.

Har du kommit i en grupp som inte kör i en hastighet som du trivs med eller känner dig säker i så försök inte att hänga med om det går för snabbt. Ta det lugnt och byt grupp vid nästa möjliga tillfälle. Glöm aldrig att dina gränser inte är de samma som din kompis har. Motorcyklister kör på ofta olika typer av motorcyklar och har alla olika erfarenhet och kunskapsnivå.

Dödsolyckor vid gruppkörning - gummisnoddseffekt och avstånd
Varje år dör en eller flera på grund av att en motorcyklist kört på eller kört över en MC-kompis i samma grupp. Händelseförloppen är nästan alltid likadana i dessa olyckor; man låg för nära motorcykeln framför. Gummisnoddseffekten är en annan bidragande orsak till olyckor. Den som ligger sist gasar över sin förmåga för att komma ikapp framförvarande fordon. 


Att köra i kortege är något många knuttar gör någon gång per år


Gruppledaren visar vägen för resten av gruppen

 


Kortege med zick-zack-körning