SMC Forum (Garaget)

Ändamål

SMC:s forum är ett valfritt medium för kommunikation mellan motorcyklister och är inte bundet till SMC-medlemskapet. Registreringen är valfri.

 

Koppling till SMC

I forumet finns det kategorier där man baserat på uppdrag får åtkomst till olika diskussionskategorier. T.ex. är man funktionär får man åtkomst till en kategori där utförandet av en kurs inom SMC School diskuteras.

Personuppgifter

De personuppgifter som lagras i forumet är frivilliga och inkluderar:

  • Epost
  • Medlemsnummer (valfritt)
  • Hoj (valfritt)
  • Bor (valfritt)
  • Intressen (valfritt)
  • Arbete (valfritt)

SMC behandlar INTE dessa uppgifter utanför forumet. Dessa uppgifter är enbart till för att ge dig en möjlighet att i SMC:s "garage" (forum) berätta mer om vem du är i de konversationer (trådar/inlägg) du frivilligt deltar i.

 

Samtycke

Forumet har enligt SMC:s tolkning av GDPR inget krav till samtycke då forumets innehåll på inget sätt används av SMC i syfte att marknadsföra eller göra försäljning. Det är helt valfritt att gå med i forumet. 

Du kan när som helst ansöka om att bli raderad, vilket du gör enklast genom att Kontakta webmaster med ditt användarnamn och den epostadress du använde vid din registrering.