Trafiksäkerhet i fokus när SMC träffade Riksdagens trafikutskott

2024-03-14

Onsdagen den 13 mars genomfördes ett riksdagsseminarium om motorcyklister och trafiksäkerhet. På seminariet diskuterades det omfattande arbetet som SMC bedriver för att stärka trafiksäkerheten och hur Sveriges motorcyklister kan bidra till att uppfylla Nollvisionens mål.

På seminariet berättade SMC om de certifierade utbildningar som organisationen bedriver för att stärka trafiksäkerheten för motorcyklister. En hörnsten för att säkra motorcyklisters säkerhet på Sveriges vägar är att vägunderhållet förbättras och att vägarnas friktion är tillräcklig. Från SMC:s sida underströk vi också hur viktigt det är att vi och andra organisationer från civilsamhället återigen får tillgång till STRADA, för att kunna identifiera risker och åtgärda farliga vägar och korsningar.

SMC lyfte också regeringsuppdraget till Trafikverket om att undersöka trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorcyklister. SMC:s internationella arbete har i hög grad bidragit till de förslag som lagts fram och som vi hoppas blir verklighet inom en snar framtid.

Ett annat fokusområde var MC-olyckor i kurvor. SMC passade på att presentera flera enkla och kostnadseffektiva lösningar vilka har prövats i flera andra europeiska länder. Något så enkelt som särskilda vägmarkeringar kan styra förare till att minska hastigheten, hitta en bättre vägpositionering och förbättra sitt bromsbeteende – förslag som väckte stort intresse runt bordet.

På seminariet diskuterades också betydelsen av effektiv bromsteknik, SMC:s syn på EU:s förslag till ett nytt körkortsdirektiv och de kurser som SMC anordnar. Viktiga frågor och synpunkter väcktes också av riksdagsledamöterna. Särskilt gällande antalet körkortslösa motorcyklister bland de omkomna och vilka samhällsinsatser som krävs för att adressera riskerna med alkohol- och drogpåverkade förare. Minskningen av uppkörningsplatser i Sverige samt förbättringar i MC-körkortsprocessen togs också upp.

Seminariet avslutades med att Sten Bergheden, riksdagsledamot från Moderaterna, meddelade att Riksdagens MC-nätverk återstartas. SMC tackar för givande och intressanta samtal med Riksdagens trafikutskott och vi ser fram emot fortsatt dialog och samarbete i frågor som gör skillnad för Sveriges motorcyklister.

Hela SMC:s presentation hittar du här.

Från vänster till höger: Sten Bergheden (M), Dominique Faymonville (SMC), Jesper Christensen (SMC) och Kadir Kasirga (S)