SMC träffar infrastrukturminister

2024-04-10

Regeringen planerar att under hösten presentera en infrastrukturproposition till riksdagen angående ekonomiska ramar och inriktningen för en ny planperiod. I juni förra året fick Trafikverket uppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för 2026–2037. SMC har blivit inbjudna att träffa infrastrukturministern för att framföra motorcyklisternas synpunkter på inriktningsunderlaget.

Sveriges Motorcyklister är en organisation som representerar alla som kör motorcykel och moped. Idag är vi 65 000 medlemmar och SMC:s främsta uppgift är att verka för och slå vakt om trafiksäkerheten för alla som kör tvåhjulingar. Vi ser att underlaget saknar tvåhjulingars perspektiv och vi är oroade över att underlaget inte hänger upp kommande satsningar på svensk infrastruktur på den antagna nollvisionen.

Som sagt, trafiksäkerhet är vår främsta prioritet och mycket i inriktningsunderlag handlar om att ta igen eftersatt underhåll på väg och järnväg. Eftersatt underhåll på väg är en av de största farorna för oss motorcyklister. När vägar saknar god friktion och vägkanter luckras upp vilket medför grus på vägbanan, är risken för olyckor stor.

Därför menar vi att Trafikverket, precis som anges i underlaget, behöver fokusera på att ta igen den underhållsskuld som idag finns på svenska vägar. Det är däremot oroande att Trafikverket själva skriver att det, trots den föreslagna ramökningen på 20%, blir svårt att klara allt eftersatt underhåll, planerat underhåll och dessutom planerade och nya projekt. Därför måste regeringen tillse att de ekonomiska ramar som föreslås riksdagen är tillräckliga.

Det är viktigt att inför kommande planering också beakta tvåhjulingars behov. Exempel på det är de nya beprövade och prisade vägmarkeringarna i kurvor som finns i flera länder såsom Skottland och Österrike som resulterar i en kraftig minskning av omkomna mc-förare. Men också medel för forskning och utveckling av nya mitträcken på väg. Vi vet att alla trafikanter tjänar på att separera trafik för att på så sätt minska olyckor, men det kan inte ske på bekostnad av säkerheten för trafikanter på två hjul.

För oss på SMC, liksom för andra, är nollvisionen viktig. För att nå den krävs att det eftersatta OCH det planerade underhållet på väg tar med MC trafikanters behov redan i planeringsstadiet. På så sätt förbättras trafiksäkerheten för alla trafikanter, oavsett hur många hjul fordonet de framför har. Trafikverkets planeringsprocesser måste moderniseras och effektiviseras. På kommunal nivå finns goda exempel där man genom AI scannar av behov av åtgärder i infrastruktur, något som gärna får användas mer också på statliga vägar.

Tvåhjulingar har en viktig plats i svensk infrastruktur. Att köra på två hjul är både kostnads- yt- och miljöeffektivt sätt att ta sig fram. Både i täta stadsmiljöer men likväl också på landsbygden. När dessa fordon inte nämns i inriktningsunderlaget innebär det att viktiga aspekter missas, såsom elektrifiering av motorcyklar och mopeder.

Sammanfattningsvis: se till att Trafikverket får tillräckligt med medel för att ta igen eftersatt underhåll OCH planerat underhåll på väg. Se till att ramen också tillåter forskning och utveckling för att stärka trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.

Säkerställa att tvåhjulingar tas med i planeringsprocessen för underhåll redan från början. Det gynnar alla.

 

SMC skickar in sitt remissvar den 15 april och publiceras på vår hemsida.

Trafikverkets rapport: inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för planperioden 2026 - 2037

Du kan läsa mer om långsiktig planering av infrastruktur på Trafikverkets hemsida.

 

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD)

 

Dominique Faymonville, Public Affairs Manager SMC