Ny ordförande och styrelse valdes vid FEMA:s årsmöte

2024-02-12

FEMA höll sitt årsmöte i Amsterdam den 10 februari. Jesper Christensen (SMC) blev omvald till ledamot i FEMA:s nya styrelse och Odd Terje Dovik från Norsk Motorcykkel Union (NMCU) till ordförande.

FEMA-delegaterna tackade Anna Zee (British Motorcylists Federation, BMF) för hennes mångåriga insats inom FEMA-styrelsen, de senaste 8 åren som ordförande för FEMA. Hennes kollega Jim Freeman (BMF) lämnar FEMA:s styrelse efter flera år som kassör. Tyvärr var detta det sista mötet med BMF-representanterna på plats eftersom BMF har valt att lämna FEMA som en konsekvens av Brexit.

- 2024 är ett viktigt år för FEMA och oss motorcyklister. Vi får ett nytt Europaparlament och senare under hösten en ny EU-kommission. Många frågor som berör motorcyklisternas trafiksäkerhet är beroende av EU:s lagstiftning och hur EU investerar pengar i forskning. Det är därför viktigt att vi har en stark europeisk organisation som företräder vår gemensamma position när de nya europaparlamentarikerna förhandlar om våra rättigheter och trafiksäkerhet, säger Jesper Christensen efter FEMA:s årsmöte. SMC, som medlem i FEMA, bidrar och arbetar för en stark röst för oss motorcyklister i Europa!

Bikers’ Voice (BV) från Österrike blev invald som ny FEMA-medlemsorganisation. En viktig fråga som BV kämpar för är rätten för motorcyklister att köra alla veckodagar på alla vägar i Österrike. Dessutom bekämpar BV den så kallade ”Tyrolermodellen” som sätter en gräns på 90 dB enbart för motorcyklar, vilket i sin tur innebär att 79% av alla MC skulle förbjudas.

- Att fler och fler regioner och städer begränsar tillgängligheten för motorcyklister att köra påverkar oss i Sverige direkt och indirekt. Direkt när vi vill åka på semester och stöter på fler och fler områden där vi inte längre är välkomna som motorcyklister. Dessutom riskerar vi dryga böter om vi ändå skulle köra där. Indirekt kan dessa förbud inspirera beslutsfattare i Sverige till att begränsa våra rättigheter. Vi vill att fokus ska ligga på underhåll och bättre trafiksäkerhet på våra vägar, inte begränsa oss till att köra på dem, konstaterar Dominique Faymonville, SMC-ledamot i FEMA-kommittén.

Delegaterna tog del av Damiano Zamanas - FIM:s deputy chief executive officer and operations director - presentation av FIM:s påverkansarbete på den globala nivån för att försvara motorcyklisternas rättigheter. Zamana kom med konkreta förslag på hur FIM och FEMA kan förstärka varandras insatser och hitta nya synergier som bidrar till bådas expertis och röst vid EU och FN.

Anna Zee (BMF) lämnar över FEMA:s ordförandeskap till Odd Terje Dovik (NMCU)

 

Wim Taal, FEMA:s generalsekreterare, och Damiano Zamana, FIM:s deputy chief executive officer and operations director