Nominera till FIM Trophies!

2024-06-19

FIM Trophies erkänner och firar individer, företag eller föreningar som har bidragit avsevärt till utvecklingen och främjandet av aktiviteter inom motorcycklism.

Känner du ett företag, en person eller en förening som har bidragit till motorcyclism tveka inte att nominera den till FIM Trophies! Mer information och regelverket till FIM Trophies finns att läsa på FIM:s hemsida:

Det finns flera kategorier, bland annat "Road Safety and Public Policy" trophy. Du kan skicka din nominering direkt till FIM här.