Motorcyklisterna och tillverkarna enas i ett historiskt gemensamt manifest

2024-05-07

Idag presenterar de ledande organisationerna för motorcyklister och motorcykelindustrin – ACEM, FEMA och FIM – ett inspirerande manifest riktat till Europeiska unionens ledare. Detta framsteg sker just i tid för att forma de politiska prioriteringarna för den kommande mandatperioden 2024–2029, vilket börjar med EU-valet den 9 juni.

EU-institutionerna utmanas att inkludera motorcyklisterna och mopedister i framtida initiativ för att förbättra trafiksäkerheten och maximera fördelarna med lättare och mer effektiv transport.

- SMC har spelat en aktiv roll i att samordna ett samförstånd bland alla organiserade MC-organisationer inom EU inför valet av det nya EU-parlamentet. Motorcykelindustrin står enhälligt bakom dessa budskap, vilket är en unik och gynnsam utveckling för alla berörda parter. Att MC-sektorn kan kommunicera och agera samfällt garanterar att de beslut som det nya parlamentet kommer att fatta har omfattande stöd, både från industrin och medborgarna. säger Jesper Christensen, generalsekreterare SMC (medlem i FEMA och FIM).

Motorcyclism är en drivkraft i den europeiska ekonomin! Den bidrar till social inkludering och stärker territoriell sammanhållning med cirka 21,4 miljarder euro till Europas BNP och skapar 389 000 arbetstillfällen. Med nästan 40 miljoner motorcyklar, mopeder, trehjulingar och fyrhjulingar i Europa, erbjuder vi ett rent, effektivt, praktiskt och roligt transportmedel som förenklar vardagen både i städer och på landsbygden.
Att köra motorcykel är helt i linje med Europas vision där medborgarnas livskvalitet står i centrum, samtidigt som vi främjar ett hållbart industriellt ledarskap. Manifestet pekar ut fem strategiska områden för att ytterligare förbättra samarbetet mellan offentliga myndigheter, motorcyklisterna och motorcykelindustrin, vilket stödjer och berikar EU:s mobilitets- och transportpolitik: säkerhet, miljö och hållbarhet, konkurrenskraft, forskning och investeringar, samt motorsport och turism.

- Manifestet för motorcyklism i Europa visar tydligt att tvåhjulingen bidrar – och kan bidra än mer – till att minska trängsel och klimatpåverkan för samhället samtidigt som möjligheten att lösa livspusslet vad gäller pendling, transporter och vardagsekonomin ökar för den enskilde och familjen säger Niklas Kristoffersson, VD MC-Branschen i Sverige (medlem i ACEM).

Som engagerade och långvariga partners i EU-projektet ser ACEM, FEMA och FIM fram emot att fortsätta dialogen och utveckla produktivt samarbete med det nya politiska ledarskapet i Europaparlamentet, kommissionen och rådet.

FEMA - ACEM - FIM manifesto på svenska.

FEMA - ACEM - FIM manifesto på engelska

 

Niklas Kristoffersson, VD MC-Branschen i Sverige.

 

Jesper Christensen, SMC generalsekreterare