Motorcyklisterna är inga levande krockdockor!

2024-01-22

I sitt remissvar till promemorian om automatiserade körning välkomnar SMC tekniska framsteg, speciellt de som kan revolutionera våra vägar och miljö. Automatiserade fordon lovar mycket - effektivare kollektivtrafik, minskade utsläpp, och smidigare trafikflöden.

Men till vilket pris? Vi står inför en utmaning: Hur säkerställer vi att denna nya era av automatiserade fordon inte komprometterar säkerheten för motorcyklister och mopedister? Än så länge saknas fullständig bekräftelse på att dessa fordon är helt säkra i samexistens med tvåhjuliga trafikanter.

 

Läs SMC:s remissvar här.