Motorcyklister förenas

2024-05-31

FEMA anordnar sitt sommarmöte denna helg i Bad Homburg, Tyskland. Mötet inleddes med nyheten att FEMA och FIM formaliserar sitt nära samarbete. De två mest inflytelserika motorcykelorganisationerna har förbundit sig att arbeta ännu närmare tillsammans. FEMA ansluter sig till FIM som associerad medlem, vilket kommer att formalisera och därmed ytterligare utveckla deras band, till förmån för båda organisationerna.

Motorcyklisterna måste stå enade, samla sina resurser och undvika slösaktigt dubbelarbete. Motorcykelsporten och motorcykeln som rekreations- och transportmedel är två sidor av samma mynt och båda kan dra nytta av varandra.


FEMA och FIM har redan haft ett nära samarbete sedan 2000 men i det nuvarande politiska klimatet är det viktigare än någonsin att - där det är möjligt - kombinera våra ansträngningar för att påverka lagar, regler och förordningar som har en inverkan på vårt internationella motorcykelgemenskap.


FEMA och FIM är överens om att det är av största vikt att motorcyklisternas intressen erkänns och uppskattas av Europeiska unionens institutioner samt andra reglerande och lagstiftande organ.


FEMA:s ordförande Odd Terje Dovik: ”FEMA förbinder sig att arbeta närmare FIM för att säkerställa en stark politisk röst för motorcyklisterna. Med frågor som sträcker sig från körkort till trafiksäkerhet, från ljuddiskussioner till vägförbud, behöver vi en stark närvaro på den politiska arenan. Att arbeta närmare tillsammans och dela med oss av vår expertis kommer i slutändan att vara till fördel för alla motorcyklister.”


FIM:s ordförande Jorge Viegas: ”Vi är glada att välkomna FEMA till FIM-familjen. FIM och FEMA delar många mål och har samarbetat i många år, så att formalisera denna relation är en naturlig utveckling. Det här kommer att ge oss en mer enhetlig röst i Europa och bättre främja motorcykelsporten i regionen.”


SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen: ” Som största medlem i FEMA och med en proaktiv roll inom FIM har SMC arbetat för landsvägsmotorcyklisterna. Det är otroligt glädjande att se att SMC:s långsiktiga internationella arbete med att få alla aktörer att samarbeta om samma mål, nu tar ett markant steg framåt i och med det associerade medlemskapet. Motorcyklismen står så mycket starkare när alla parter samarbetar.”

FEMA:s ordf. Odd Terje Dovik & FIM:s ordf. Jorge Viegas

 

SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen

 

Motorcyklister förenas: text på svenska

FEMA & FIM united: text på engelska