Medical Card i hjälmen kan rädda liv!

2024-03-25

I samband med att motorcykelsäsongen drar i gång skickar SMC ut Medical Card till alla medlemmar. På kortet fyller föraren i information om sin medicinska status och lägger det i hjälmen. Det gör att räddningspersonal enkelt kan ta del av viktig information för att ge snabb och adekvat vård i händelse av olyckor. SMC har nu skickat ut 820 000 Medical Card till svenska motorcyklister.

Medical Card lanserades ursprungligen av MC-förare i ambulanskårerna i USA och Storbritannien. SMC gillade idén och gjorde en svensk variant och skickar ut den till samtliga medlemmar. 2024 är det trettonde året i rad SMC sänder Medical Card till sina medlemmar.

En Medical Card-klisterdekal på hjälmen betyder att det finns viktig medicinsk information om föraren på ett kort mellan hjälmens skal och stoppning. Räddningspersonal kan läsa information om en motorcyklists eventuella sjukdomar, allergier, medicinering, kontaktuppgifter till anhöriga eller annat som kan vara av värde vid en eventuell olycka.

Varje år dödas och skadas ett antal motorcyklister. Inom Sverige är en av indikatorerna för att nå målen i Nollvisionen snabb och adekvat räddning. Syftet med detta kort är att underlätta och påskynda akuta vårdinsatser vid en olycka genom att ge förstahjälpare och sjukvårdspersonal omedelbar tillgång till kritisk information.

Samtliga räddningstjänster har fått information om Medical Card. Även andra grupper har hört av sig och vill ha korten, till exempel cyklister, skridsko- och slalomåkare och andra som använder hjälm. SMC delar självklart gärna idén Medical Card med andra organisationer.

Som en organisation som alltid sätter säkerheten först, är SMC:s Medical Card ett viktigt steg för att skydda våra medlemmar. I en situation där varje sekund räknas, kan denna enkla lösning vara skillnaden mellan liv och död för oss som kör motorcykel.

Dekalen du sätter fast på baksidan av din hjälm.

 

På kortets ena sida skriver du information om eventuella
sjukdomar och mediciner.

 

På andra sidan skriver du vem du är, var du bor och närmast
anhörig.