MC-stölderna minskar

2024-02-28

Stölder av motorcyklar har minskat det senaste året visar statistik från Larmtjänst. Totalt stals 1295 motorcyklar under 2023 vilket är en minskning med 6 procent jämfört med 2022. Däremot konstaterar SMC en negativ trend, nämligen att en minskande del (43%) av motorcyklarna återfanns under 2023 jämfört med 49% 2021. Ser man på enskilda märken återfinns mer än 80% av de Husqvarna-hojar som stjäls medan nästan 40% av de stulna Kymco återfunnits under 2023. Högst andel stulna MC som ej återfinns finns i Polisregion Nord. Nästan 30 procent av motorcyklarna stjäls i Stockholm. Varje stöld är något vi MC-ägare vill undvika. Som ägare kan du förebygga att stölderna sker.

Larmtjänst är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall. Larmtjänst är ett dotterbolag till Svensk Försäkrings Service AB och en del av Svensk Försäkring i Samverkan.

Nedan ser du statistik för de senaste elva åren som visar att stölderna minskade med 30 procent mellan 2013-2023. Däremot under samma period visar siffrorna en minskning av andel återfunna motorcykel vilket beklagar SMC.


Efterlysta motorcyklar (Registrerade som motorcykel i vägtrafikregistret)

År Antal Ej avlysta Procent ej avlysta
2023  1295 744 57%
2022 1373 763 56%
2021 1314 670 51%
2020 1601 739 46%
2019 1341 649 48%
2018 1653 750 45%
2017 1582 781 49%
2016 1896 894 47%
2015 1825 900 49%
2014 1884 897 48%
2013 1847 886 48%


Här presenteras statistik över de tio märken som stjäls mest respektive hur stor procent som är ej avlysta (fortfarande efterlysta, ej återfunna). Ser man på enskilda märken återfinns mindre än 40% av de Kymco-hojar som stjäls medan drygt 80% av Husqvarna-motorcyklarna återfinns.

Efterlysta motorcyklar fördelat på fabrikat

Fabrikat Antal Ej avlysta Procent ej avlysta
Yamaha 195 94 48%
KTM 178 64 36%
Honda 128 72 56%
Suzuki 89 45 51%
Kawasaki 82 43 52%
Husqvarna 73 14 19%
BMW 51 25 49%
Kymco 34 20 59%
Piaggio 33 19 58%
CFMoto 29 10 34%


Nedan presenteras statistik över stölder utifrån de olika polisregionerna. Region Syd har den högsta andelen ej återfunna motorcyklar. 

Efterlysta motorcyklar fördelat på polisregion

Polisregion Antal Ej avlysta Procent ej avlysta
Bergsalgen 89 41 46%
Mitt 141 63 45%
Nord 53 31 58%
Stockholm 366 154 42%
Syd 256 100 39%
Väst 232 112 48%
Öst 95 42 44%
Saknar information om län 63 8 13%

 

Minska stöldrisken- lås din motorcykel 

En stulen motorcykel är inget vi MC-ägare önskar oss. Tyvärr leder stölderna ibland också till att tjuven skadar sig eller dör. Det är något som drabbar hela MC-kollektivet eftersom trafikförsäkringen gäller alla motorcyklar. 

  • Lås din motorcykel med ett godkänt mc-lås i klass C eller hänglås och kätting, gärna med inbyggt larm
  • Parkera i låst garage eller på upplyst plats
  • Försök att låsa fast motorcykeln i fasta föremål.
  • Använd larm
  • Lås med två certifierade lås. Kontrollera vilka låskrav ditt försäkringsbolag har.
  • Märk delarna på motorcykeln med DNA-märkning. Det underlättar för polisen vid en eventuell identifiering av stöldgods.
  • Använd GPS-tracker och spårsändare
  • Gör alltid en polisanmälan om din motorcykel blir stulen.