För SMC är ett aktivt engagemang på den internationella arenan viktigt

2024-02-20

Motorcyklisterna påverkas dagligen av beslut som fattas på den europeiska nivån (EU) och på den globala nivån (FN). EU lagstiftar till exempel om trafikförsäkring, körkort, skrotning av våra fordon, infrastruktur och om vår frihet att röra oss fritt från Sverige till fina bergsområden i Alperna eller soliga kuster i andra länder.

FN arbetar med klassificering och standardisering av motorcykelhjälmar till exempel. Det är bra för alla motorcyklister att det finns ett fungerade och starkare samarbete mellan de organisationer som representerar motorcyklister vid EU eller FN. Viktigt att världens motorcyklister står enade, slår samman sina resurser och därmed undviker onödigt dubbelarbete.

SMC:s mål är att alla inom MC-sektorn jobbar i samma riktning och med samma mål. Med FEMA-FIM initiativet verkar SMC:s strategi lyckas och SMC förtsätter att engagera sig för att nå resultat tillsammans med våra partner!

 

Från vänster till höger: Jesper Christensen SMC, Odd Terje Dovik FEMA, Jorge Viegas FIM och Damiano Zamana FIM