EU-val den 9 juni

2024-05-22

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Då ska Sverige välja vilka som ska representera oss i Europas folkvalda församling. Då går miljontals européer till valurnorna för att forma den europeiska demokratins framtid.

Det är ett unikt ögonblick där vi tillsammans bestämmer hur Europeiska unionens framtid ska se ut. Att rösta är alltid viktigt – i kommunvalet, regionvalet, riksdagsvalet och EU-valet. Det är en möjlighet att göra din röst hörd i frågor som du bryr dig om.
Det kan vara lätt att glömma hur många människor som påverkas av hur det går i EU-valet. Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar oss som motorcyklister: om körkortet, våra försäkringar och skrotningsdirektivet, för att nämna de mest uppenbara.
Din röst avgör vilka ledamöter av Europaparlamentet som ska företräda dig när nya lagar blir till och den påverkar valet av Europeiska kommissionen som äger rum senare under hösten. Du bidrar till beslut som formar din och många andras vardag, vår frihet och våra rättigheter som motorcyklister.

SMC har skickat de tre följande frågorna till Riksdagens partier och deras toppkandidat till EU-parlamentet.

  1. På SMC är vi övertygade om att tvåhjulingar, såsom motorcyklar och mopeder, spelar en stor roll för att minska trängseln i stadsmiljöer runtom i Europa. Har du några förslag på konkreta åtgärder som skulle göra det enklare och säkrare för människor att välja dessa fordon som transportmedel?

  2. För oss på SMC är det viktigt att förbättra trafiksäkerheten för motorcyklister inom hela EU. Vilka åtgärder föreslår du för att minska riskerna för olyckor och förbättra säkerheten för motorcykel- och mopedförare utifrån de utmaningar de möter i trafiken.

  3. Hur avser du att främja samarbete och enhetliga standarder inom EU för att skapa en tryggare miljö för tvåhjuliga fordon och deras förare?

denna sida redovisar vi de svar vi har fått in från partierna och de publiceras i den ordning vi har fått dem. Du hittar kandidaterna från samtliga partier som finns representerade i EU-parlamentet i den vänstra kolumnen tillsammans med en länk till varje partis information eller valplattform inför EU-valet.


Från och med idag den 22 maj kan du förtidsrösta inför EU-valet 2024. Ta med ditt röstkort och en giltig ID-handling och gör din röst hörd!

FIM, FEMA & ACEM manifesto inför EU-valet 2024 på svenska

FIM, FEMA & ACEM manifesto inför EU-valet 2024 på engelska