EU Parlamentet missar chansen att förbättra trafiksäkerheten för motorcyklisterna

2024-02-29

Europaparlamentet röstade för planer på att uppdatera körkortsreglerna för att förbättra trafiksäkerheten. Mobila körkort, självbedömning av ens körförmåga och bättre medvetenhet om fotgängare är några av de förändringar av EU:s körkortsregler som ledamöterna föreslog på onsdagen.

Ledamöterna i Europaparlamentet (MEP) vill att förare ska vara bättre förberedda på verkliga körsituationer och vara medvetna om riskerna, särskilt för oskyddade trafikanter. Därför bör körning i snö och halka, säker telefonanvändning under körning, döda vinklar, förarassistanssystem och att det är säkert att öppna fordonsdörrarna också ingå i förarproven för att få ett körkort, tillägger de.

Nedan några av de viktiga punkterna som berör körkortet för motorcykel:

  • Inget obligatoriskt medicinskt test kommer att krävas när ett körkort utfärdas eller förnyas.
  • Införandet av en prövotid på minst två år för oerfarna förare.
  • 18-åringar kan få ett körkort för att köra en lastbil eller en buss med upp till 16 passagerare.
  • Införande av ett digitalt körkort, tillgängligt på mobiltelefon.
  • Fokus ska ligga på utbildning i riskmedvetenhet.
  • Ingen högre minimiålder för A1-körkort.

MEParna enades om att körkort bör vara giltiga i minst 15 år för motorcyklar och bilar, och fem år för lastbilar och bussar. De stöder inte en minskning av giltighetstiden för körkort för äldre personer - som föreslagits av Europeiska kommissionen - för att undvika diskriminering och för att säkerställa deras rätt till fri rörlighet och deltagande i det ekonomiska och sociala livet. Ledamöterna höll med om att förare ska bedöma sin egen lämplighet att köra när ett körkort utfärdas och förnyas, och låta EU-länderna besluta om självbedömningen ska ersättas av en läkarundersökning med ett minimum av kontroller av bland annat förarens syn och hjärt- och kärlsjukdomar. Ledamöterna vill dock att EU-länderna ska lägga mer kraft på att öka allmänhetens medvetenhet om mentala och fysiska signaler som kan utsätta en person för risker i samband med bilkörning.

Oerfarna förare skulle behöva genomgå en prövotiden på minst två år under vilken de skulle omfattas av vissa restriktioner, såsom strängare alkoholgränser under körning och strängare straff för osäker körning, säger ledamöterna. För att minska bristen på yrkesförare enades ledamöterna också om att låta 18-åringar få ett körkort för att köra en lastbil eller en buss med upp till 16 passagerare, förutsatt att de har ett intyg om yrkeskompetens. Dessutom bör 17-åringar också vara berättigade till ett körkort för bilar eller lastbilar om de åtföljs av en erfaren förare, säger förslaget.

För att stödja EU:s inre marknad är ledamöterna positiva till att införa ett digitalt körkort, tillgängligt på en mobiltelefon och helt likvärdigt med det fysiska körkortet.

Utkastet till regler om EU-körkort antogs med 339 röster för, 240 röster emot och 37 nedlagda röster, vilket utgör parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. Ärendet kommer att följas upp av det nya parlamentet efter valet till Europaparlamentet den 6-9 juni 2024.

 

SMC:s och FEMA:s ståndpunkt kring EU-körkortsdirektivet.

Tidigare rapportering om EU:s förslag till ett nytt körkortsdirekiv här.

 

Tack Wim TAAL, FEMA:s generalsekreterare, för text och rapportering från debatterna i Strasbourg.

Under sin presskonferens var Karima Delli, EU parlamentets rapportör om översynen av EU:s körkortsregler och medlem i gruppen De gröna, uppenbarligen inte nöjd med att några av hennes förslag röstades ned, till exempel den obligatoriska hälsokontrollen. Hon sade att kampen kommer att fortsätta i förhandlingarna med rådet (ministrarna från alla EU-länder). Hon uttryckte förhoppningar om att ministrarna kommer att vara så ambitiösa som möjligt för att förbättra trafiksäkerheten. Bland hennes förslag fanns det band annat begränsade hastigheter för motorcyklar (A1 70km/tim, A2 90 km/tim och A 110 km/tim).