Elskenan är en trafiksäkerhetsfara

2024-07-10

Under fem års tid har det funnits en elskena på Getingevägen i Lund. Skenan har gett ström åt elbussar som laddas när bussen kommer nära skenan. Projektet heter Evolution Road och har finansierats av Trafikverket. Nu ska skenan monteras ned och projektet ska utvärderas. I samband med detta har det dykt upp diverse hyllningsartiklar i olika medier, där projektledaren Per Löfberg uttalar sig om att elskena på väg ” är en väldigt bra idé”.

Sveriges Motorcyklister tycker annorlunda och vi ställer oss frågande till varför viktiga fakta som delats både med Trafikverket och Lunds kommun helt lyser med sin frånvaro i den mediala rapporteringen.

Sveriges Motorcyklister har följt projektet med stort intresse. Under våren 2021 kontaktades vi av många medlemmar som upplevde halka och dålig friktion på elvägen. Ett av de företag som SMC samarbetar med, Roadfriction AB, gjorde då en friktionsmätning på sträckan. Mätningen visade att en större del av sträckan inte uppfyller gällande krav på friktion. Gränsvärdet för friktion går vid 0,5 och som sämst var friktionen 0,12 vilket motsvarar en hal isväg. Genomsnittet för vägen var 0,31 vilket är långt under godkänt värde och motsvarar en väg med packad snö.

Resultatet är alarmerande ur trafiksäkerhetssynpunkt! Något som självklart är mest allvarligt för den som färdas på två hjul: motorcykel och moped. Men det får konsekvenser också för den som sitter i en bil. När det ena hjulparet bromsas på en sträcka där friktionen är 0,80 medan det andra hjulparet bromsas på en sträcka där friktionen är 0,12 uppstår obalans och trafikfara som följd.

När Sveriges Motorcyklister fick kännedom om hur farlig vägen var kontaktades både Lunds kommun och Trafikverket med förslag på olika åtgärder. Mest rimligt hade tveklöst varit att omgående åtgärda vägen så att fiktionen motsvarar eller överstiger gällande värde. Istället valde man att helt förbjuda tvåhjuliga fordon på vägen. En så kallad lösning, som för oss som färdas på två hjul inte är någon lösning alls.

När vi läser om projektledarens grandiosa planer om utvidgning i Europa och stora samhällsvinster med elvägen blir vi mörkrädda. Hur tänker man om trafiksäkerheten? Vill man förbjuda all annan trafik förutom tunga lastbilar och elbussar på framtidens elvägar? Eller väljer man att blunda för trafikfaran?

Oavsett vilken väg Trafikverket väljer framöver upmmanar SMC alla partner att all fakta kring projektet komma fram på bordet för en härlig och transparent utvärdering. Sveriges Motorcyklister bistår gärna med vår expertis i utvärderingsfasen.

 

Läs artikeln i Skånska Dagbladet här.

Bild: Google Maps Streetview

Getingevägen i Lund med varning för halka på grund av elskenan.