Tack till Roadfriction Sven AB

2023-02-15

I dag riktar SMC ett stort varmt tack till Roadfriction Sven AB för den generösa gåvan till SMC:s Rättsfond om 5000 kronor! Gåvan är ett sätt att hedra Maria Nordqvist gick i pension från SMC den 31 december 2022. Sedan Maria tackat nej till personlig uppvaktning valde Roadfriction Sven AB istället att ge en gåva till Rättsfonden. Fonden skapades i samband med SMC:s årsmöte 2008 på förslag av Maria och ska hjälpa medlemmar i frågor som är av principiellt intresse för SMC.

SMC har under många år haft ett mycket gott samarbete med Roadfriction AB som har bidragit med expertis och faktaunderlag vid flera tillfällen där friktion har varit bristfällig. Roadfriction AB har mätt friktionen vid projektet med elskena vid Getingevägen i Lund. Deras resultat visade att elskenan är lika hal som en isväg på sina ställen, vilket gör att vägens friktion ligger långt under vad som krävs på svenska gator och vägar. Roadfriction AB har även hjälpt till med friktionsmätningar vid Spillepengsrondellen i Malmö. Mätningen visade friktionsvärden långt under det godkända vilket knappast är vad man förväntar sig en svensk sommardag med plusgrader. En jämförelse med vad de låga friktionstalen faktiskt innebär är att den ligger strax över blankis och motsvarar packad snö. Tack vare de professionella mätningarna genomförda av ett oberoende företag fick SMC gehör hos ansvariga för trafiksäkerhet i Lund och Malmö.


Att arbeta tillsammans i gemensamma frågor är avgörande för att lyckas då mer eller mindre bra förslag landar på våra bord eller vår säkerhet är underminerad på vägarna runt om i Sverige. För oss motorcyklister är friktion fundamentalt så vi kan köra på vägarna på ett trafiksäkert sätt. Tack Roadfriction AB för ert stöd och bidrag till SMC:s Rättsfond!

Mer information om SMC:s Rättsfond kan du läsa här.

Länk till brevet från Roadfriction AB till Maria