Tack Reborn Riders MC!

2023-02-17

Idag riktar vi ett stort varmt tack till Reborn Riders MC! Klubben har lagt ner sin verksamhet och i samband med detta skänkte man hela 13 000 kronor, till SMC:s skadefond. Reborn Riders MC kommer framöver att drivas som en helt kravlös MC kamratklubb för att helt enkelt köra hoj tillsammans.

Tyvärr avslutar en hel del klubbar sin verksamhet, ofta på grund av att medlemmarna inte finns kvar eller slutat köra MC. Andra väljer att enbart ha ett löst MC-nätverk via sociala media. Många klubbar har inskrivit i sina stadgar att behållningen ska tillfalla SMC:s skadefond, så även Reborn Riders MC. Stort tack!