SMC tar nästa steg i utvecklingen

2023-03-02

De senaste åren har SMC:s verksamhet utvecklats mycket bra på nationell och internationell nivå, där vi nu intar en ledande position bland de största MC-organisationerna. Det MC-politiska arbetet värderas av medlemmarna som en av de viktigaste frågorna, säger SMC:s ordförande Rolf Skoog

Idag finns stora delar av Trafikverkets verksamhet i Stockholm från att tidigare varit fokuserat vid Trafikverkets huvudkontor i Borlänge. SMC har under de senaste åren jobbat mera framåtriktat och därmed mycket närmare myndigheter, politiken och andra organisationer.

För att öka tempot i det arbetet väljer därför styrelsen nu att både optimera och anpassa organisationen, men även utöka närvaron på plats i Stockholm. Detta gör att vi kan ytterligare förstärka det politiska påverkansarbetet men även kommunikationen för att nå nya grupper av medlemmar som är intresserade av tvåhjulingar med motor.

För att få en tydligare organisationsstruktur kommer generalsekreterare Jesper Christensen fortsatt ansvara för extern verksamhet, utveckling och relationer och Roger Berzell, tidigare Nationell samordnare, tar jobbet som kanslichef. Roger kommer att ansvara för personal, kansli, rutiner och den interna verksamheten, båda två rapporterar direkt till SMC:s styrelse. Vi har också beslutat att öppna ett kontor i Stockholmsregionen, som ett komplement till kansliet i Borlänge. Vi ser att dessa åtgärder kommer säkerställa en bra arbetsmiljö och förbättra organisationens insatser för att skapa mer medlemsnytta.

Kom ihåg att 80% av alla MC-mil i Sverige körs av SMC-medlemmar, vi är världens största MC-organisation och det är vi eftersom vi är duktiga på att anpassa verksamheten till det som krävs av oss, avslutar Rolf Skoog.

Jesper Christensen, SMC:s generalsekreterare (tv) och Roger Berzell, SMC:s kanslichef (th)