SMC säger nej till höjda avgifter!

2023-07-20

I vårt svar till Transportstyrelsens förslag om förändrade avgifter från och med 1 januari 2024, ställde sig SMC kritiskt till flera punkter, bland annat undantaget från föreskrifter om förarutbildning och den föreslagna höjda avgiften. Dagens avgift på 2900 kronor för att bli handledare om man har fem elever borde slopas helt istället för att höjas anser SMC.

Från och med den 1 december 2021 får en privat handledare endast ha högst fem elever samtidigt. Ett handledarskap gäller fem år oavsett om eleven har tagit sitt körkort under den gällande 5-årsperioden och det finns i dagsläget ingen möjlighet att ta bort eleven från ens egen handledareprofil hos Transportstyrelen. För den som har fem elever under en femårsperiod krävs det en ansökan om undantag från föreskrifter om förarutbildning samt medborgaren åläggs en avgift på 2 900 SEK. Den föreslagna höjningen på 17 procent till 3 400 SEK blir ett ekonomiskt hinder för den enskilde medborgare som vill ställa upp som privat handledare för makar, sambor, barn och vänner om den som vill bli handledare redan har fem elever registrerade till sig. SMC konstaterar att höjningen av avgiften från 2022 till 2024 därmed blir 30 procent! En orimlig kostnad som inte skulle behöva existera om Transportstyrelsen följde GDPR och rätten till radering.

 

Här kan du läsa SMC:s remissvar till Transportstyrelsen.