SMC deltar vid workshop om kombinerad mobilitet

2023-09-05

Dominique Faymonville representerade SMC vid en digital workshop som anordnades av Trafikverket om kombinerad mobilitet, där deltagare från offentliga organisationer och näringslivet deltog.

Trafikverket har ett regeringsuppdrag som innefattar att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom kombinerad mobilitet. Det är en del i en framtida trafikstrategi med större fokus på hållbarhet och tillgänglighet. Kunskap och förståelse för tvåhjulingarnas förutsättningar är viktigt för att skapa kombinerad mobilitet för oss som kör motorcykel eller moped. I detta ingår bland annat digital och fysisk infrastruktur samt multimodala och delade mobilitetstjänster där MC ska integreras som alla andra transportfordon.

För SMC är det viktigt att bidra till ökad kunskap och förståelse för MC och mopeder hos myndigheter och näringslivet som ansvarar för fysisk infrastruktur runt om i landet. Även vi som kör motorcykel behöver parkeringar där vi enkelt kan låsa vår hoj och tryggt kunna göra våra ärenden i stan eller träffa en vän för fika. Flera vill kunna köra MC till tågstationen för att pendla till en annan ort för att jobba. Det krävs därför tillgängliga och säkra MC-parkeringar, förvaringsskåp, laddstolpar och andra faciliteter som är helt naturliga för bilarna men obefintliga för oss på MC.

Motorcykel bidrar redan idag till en hållbar mobilitet. Det vore bra om flera vill åka motorcykel för att det är kul men också som ett transportmedel som underlättar pendling till jobbet och därmed bidrar till mindre slitage av vår infrastruktur, användning av mindre parkeringsyta i städer och bättre flyt i trafiken.

Bild: bikeBOX24

 

Varför inte använda sig av innovativa lösningar för säkra parkeringar?