Remissvar om skattefrihet för förmån att ladda MC på arbetsplatsen

2023-01-19

SMC ser positivt på förslaget om en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon, bland annat motorcyklar och mopeder.

Förslaget innebär en minskning av den administrativa bördan för både arbetsgivare och anställda med vilken redovisning av denna förmån i dag är förenad. Detta är mer kännbart för mindre företag eller organisationer såsom SMC med få anställda och få administrativa resurser.

Dessutom har SMC själv investerat i sin fastighet (solpaneler på taket) och parkering (20 st. laddstolpar) för att bemöta framtida utmaningar och kunna bidra med en hållbar mobilitet. SMC erbjuder anställda, gäster och hyresgäster möjligheten att ladda bil, motorcykel och mopeder när de besöker SMC:s kansli.

SMC vill dock lyfta förslag på andra bidrag, lika viktiga som det presenterade i promemorian, för att uppnå de uppsatta miljömålen som berör elektrifiering av motorcyklar och mopeder:

- Det första förslaget är enskilda och säkra laddstationer för motorcyklar och mopeder. De nuvarande laddstolparna har parkeringsplatser för bilar som är alldeles för stora för motorcyklar, vilket kan orsaka problem med bilförare som också gör anspråk på dessa platser. Men kanske ännu viktigare är risken för stöld när en motorcykel lämnas på en parkeringsplats utan skydd, övervakning eller åtgärder för att undvika stöld av motorcykeln.

-Det andra förslaget gäller placeringen av laddstationerna. De nuvarande laddningsmöjligheterna för elfordon längs motorvägarna ligger också ofta långt från de viktigaste serviceanläggningarna. Laddningsstationer och infrastruktur längs motorvägarna bör kompletteras även med laddningsstationer längs riksvägarna där motorcyklister och mopedister befinner sig i större utsträckning.

SMC vill bidra till framtida och hållbara mobilitetslösningar som gynnar alla trafikanter. Inför detta bör motorcyklister inkluderas i infrastrukturlagstiftningen och se till att motorcyklister får tillgång till lämpliga, säkra och trygga laddningsmöjligheter på jobbet och längs vägarna i hela Sverige.

SMC:s remissvar till promemorian om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.