Ord och inga visor från Riksrevisionen

2023-12-19

Riksrevisionen lämnar i en ny granskningsrapport svidande kring hur investeringar i transportinfrastruktur har planerats och prioriterats.

Granskningen visar att tillgängligheten hade kunnat öka och att antalet döda och allvarligt skadade i trafiken hade kunnat minska kraftigt. Detta är helt i linje med den kritik som SMC har fört fram i många år kring infrastrukturplaneringen. Med rätt prioriteringar och smarta lösningar kan vi får mer nytta för de skattemedel som satsats på våra vägar. SMC kommer att fortsätta att engagera oss i denna fråga och fortsätta vårt arbete för ökad trafiksäkerhet.