Ny kommunikationsstrategi med ny grafisk design

2023-03-28

SMC går in i framtiden med en ny kommunikationsstrategi. Organisationen ska anpassa sig till de  politiska beslutsvägarna och de moderna kommunikationsplattformarna där vi hittar såväl medlemmar som intressegrupper, samarbetspartners och beslutsfattare. Ny logga ska signalera framtidens strategi.

-Det är som en del i styrelsens strategiska arbete som vi konstaterat att vi under det senaste decenniet ganska snabbt rört oss från en i huvudsak nationell spelare till en till stora delar internationell aktör. Detta ställer helt andra krav på vår kommunikation och våra plattformar.

-Det innebär även att det inte endast räcker att sända via en eller få kanaler. Vi måste snabbt kunna hantera och analysera omvärldsfrågor och leverera vårt budskap lika snabbt som effektivt. Därför samlar vi alla våra resurser för kommunikation i en avdelning, för att den som internt äger frågeställningen tillsammans med kommunikationschefen snabbt kan agera utifrån våra medlemmars bästa, förklarar SMC:s ordförande, Rolf Skoog.

Detta innebär i sin tur även att SMC:s grafiska profil behöver anpassas till nya plattformar, media och uttryck.

-Här hade vår tidigare logotype och typsnitt sina begränsningar och uppdraget blev därför att uppdatera och modernisera vårt uttryck utan att för den skull förlora den historiska kopplingen till tidigare profil. När vi ser resultatet är vi mycket nöjda, vi hoppas att den nya logotypen ska tilltala våra medlemmar så att de känner igen sig och samtidigt lämna ett modernt och fräscht intryck i nya media och på nya plattformar, fortsätter Skoog.

I en undersökning som Demoskop genomfört visade det sig att det finns en riktigt stor potential att locka nya intressenter till tvåhjulsgemenskapen. Dessa är indelade i tre grupper, teknik, miljö och trafiksäkerhet och antalet personer i dessa grupper är fler än hela MC-kollektivet idag. Teknikintresse förenar de tre grupperna i viss utsträckning, men är störst bland de som vill köra elmotorcykel och måttligt bland de som

väljer andra tvåhjulingar med eldrift. Tekniken måste också kommunicera lösningar som är miljömässigt hållbara för att appellera till de som väljer eldrivet.

-Båda motorcyklistgrupperna kommer också intressera sig för den funktionalitet och den prestanda som den nya tekniken medför. I samtliga grupper finns ett engagemang för trafiksäkerhet, såväl vad gäller egen körförmåga som den trafikmiljö man vistas i. I den mån

SMC kan göra sig till representant och svara för utbildningar för alla grupperna i den frågan, samt försöka påverka samhällsplanering och politiska beslut avseende detta, kommer också grupperna ha en naturlig hemvist, fortsätter Skoog.

Hyra kan vara ett klart alternativ när det gäller framtidens fordon på två hjul. I delningsekonomins tidevarv är det helt klart ett alternativ att hyra fordonen bland de som väljer eldrivet, lite mindre så bland motorcyklisterna, som alltjämt i huvudsak vill äga.

Att hyra till ett förmånligare pris, eller köpa begagnat, är också ett tydligt skäl till medlemskap bland dem som är intresserade av att köra annan typ av eldriven tvåhjuling.

-En nyckel för att nå de nya trafikantgrupperna är att uppfattas ligga i framkant i synen på morgondagens persontransporter vare sig de handlar om livsstil, korta förflyttningar eller ren nöjesåkning. De nya tvåhjulingarna lockar i stor utsträckning de som söker en modern livsstil. SMC har erfarenheter som kan möta de önskemålen. Därför krävs även ett delvis nytt tilltal, nytt fokus och nytt bildmanér för att de nya grupperna ska känna sig hemma i organisationen, avslutar Skoog.