Motorcyklister presenterar sin önskelista för trafiksäkerheten

2023-12-15

När det gäller att minska antalet olyckor bland motorcyklister är det viktigt att få förarnas syn på trafiksäkerheten.

I trafiksäkerhetsvärlden är det ganska vanligt att man pratar om motorcyklister, där SMC har en betydande roll. Motorcykelexperter presenterade nyligen genomförbara lösningar på trafiksäkerhetsfrågor för medlemmar i trafiksäkerhetsgruppen.

Under seminariet "Reducing road deaths among motorcycle riders", som anordnades av Europeiska transportsäkerhetsrådet (ETSC), fick motorcykelexperter möjlighet att presentera sina synpunkter för en stor publik på över 240 medlemmar av trafiksäkerhetsorganisationen.

Problemet är allvarligt: över 45 000 användare av motordrivna tvåhjulingar har mist livet på europeiska vägar under de senaste tio åren. Trots att många trafiksäkerhetsprogram har införts minskar antalet dödsfall bland motorcyklister långsammare än bland mopedister och andra trafikanter.

En av föredragshållarna vid seminariet var SMC:s generalsekreterare och styrelseledamot i FEMA, Jesper Christensen. Jesper talade om dynamiken i motorcykelolyckor och vikten av avancerade (låsningsfria) bromssystem i sin presentation av resultaten från en omfattande undersökning bland motorcyklister som varit med om en olycka.

- 1578 motorcyklister från 30 länder svarade på enkäten.

- 36,3% av motorcyklarna hade avancerade bromssystem, 12% hade traction control.

- 35% av förarna använde inte bromsarna före kraschen och av dessa hade 46,8% ABS-bromsar monterade.

- Endast hälften av förarna på ABS-utrustade motorcyklar rapporterade att de bromsade innan de kraschade jämfört med två tredjedelar av förarna på motorcyklar utan ABS.

- 65% av förarna som lades in på sjukhus körde under 70 km/h (44 mph).

- Hastigheten verkar inte ha någon stark effekt på skadornas allvarlighetsgrad.

Jesper avslutade sin presentation med att visa motorcyklisternas önskelista, som sammanfattar ett antal relativt enkla steg för myndigheterna att ta:

- Regeringar och väghållare måste fokusera på och visa att motorcyklar är en del av nollvisionen.

- Vägmyndigheterna måste följa sin egen regelbok:

o Säkerställa förutsägbar friktion

o Säkerställa en jämn och ren vägyta

o Se till att det inte finns några farliga föremål vid vägkanten

o Säkerställa avkörningszoner eller "bra för alla" skyddsräcken

o Underlätta god sikt

o Låt motorcyklister använda bussfiler

o Skapa säkra parkeringsmöjligheter

- Uppdatera körkortsdirektivet med risk- och olycksbaserad fokuserad utbildning, inklusive en allmän förståelse för andra fordon för alla.

- Kontrollerna bör inte bara inriktas på hastighetsöverträdelser utan även på förare utan giltigt körkort.

På frågan om de senaste förslagen om att införa differentierade hastighetsgränser för innehavare av A1, A2 och A motorcykelkörkort (90 km/h för A1, 100 km/h för A2 och 110 km/h för A), oavsett de allmänna hastighetsgränserna, var Jesper mycket tydlig: "Det är det farligaste förslaget jag har hört på länge. Det ska inte finnas olika hastighetsgränser för bilar och motorcyklar och det ska absolut inte finnas olika hastighetsgränser för olika kategorier av motorcyklar."

Andra viktiga presentationer: Martin Winkelbauer från den österrikiska trafiksäkerhetsmyndigheten KfV presenterade resultaten av forskning om orsakerna till motorcykelolyckor i kurvor och han visade hur antalet motorcykelolyckor i kurvor kan minskas avsevärt genom att använda vägmarkeringar som "guidar" motorcyklister genom en kurva. Kay Schulte från den tyska trafiksäkerhetsorganisationen DVR förklarade vikten av en europeisk kvalitetsmärkning för högkvalitativa utbildningsprogram efter körkortet. Jessica Truong från "Towards Zero Foundation" förespråkade låsningsfria bromssystem på alla motoriserade tvåhjulingar (det är för närvarande obligatoriskt på alla nya motorcyklar över 125cc).

Källa: Wim Taal, FEMA