MC-stölderna ökar

2023-04-03

Stölder av motorcyklar har ökat det senaste året visar statistik från Larmtjänst. Totalt stals 1 373 motorcyklar under 2022 vilket är en ökning med 4,5 procent. Mindre av hälften, 44 procent, av motorcyklarna återfanns. Husqvarna är det märke där lägst andel återfinns. Ser man på enskilda märken återfinns mindre än en femtedel av de Husqvarna-hojar som stjäls medan två tredjedelar av KYMCO och BMW-motorcyklarna återfinns. Högst andel stulna MC som ej återfinns finns i Polisregion Syd. 34 procent av motorcyklarna stjäls i Stockholm. Varje stöld är något vi MC-ägare vill undvika. Som ägare kan du förebygga att stölderna sker.

Larmtjänst är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall. Larmtjänst är ett dotterbolag till Svensk Försäkrings Service AB och en del av Svensk Försäkring i Samverkan.

Här ser du statistik för de senaste elva åren som visar att stölderna minskade med 21 procent mellan 2012-2022.

År Antal Ej avlysta Procent ej avlysta
2022 1373 763 56%
2021 1314 670 51%
2020 1601 739 46%
2019 1341 649 48%
2018 1653 750 45%
2017 1582 781 49%
2016 1896 894 47%
2015 1825 900 49%
2014 1884 897 48%
2013 1847 886 48%
2012 1718 911 53%

 

Här presenteras statistik över de tio märken som stjäls mest respektive hur stor procent som är ej avlysta (fortfarande efterlysta, ej återfunna). Ser man på enskilda märken återfinns mindre än en femtedel av de Husqvarna-hojar som stjäls medan två tredjedelar av KYMCO och BMW-motorcyklarna återfinns.

Fabrikat Antal Ej avlysta Procent ej avlysta
Yamaha 209 98 47%
KTM 197 140 71%
Honda 156 76 49%
Suzuki 98 42 43%
Kawasaki 92 45 49%
Husqvarna 76 62 82%
KYMCO 55 18 33%
PIAGGIO 40 17 43%
BMW 39 13 33%
CFMOTO 24 19 79%

 

Nedan presenteras statistik över stölder utifrån de olika polisregionerna. Region Syd har den högsta andelen ej återfunna motorcyklar. 

Polisregion Antal Ej avlysta Procent ej avlysta
Bergslagen 73 42 58%
Mitt 140 86 61%
Nord 54 28 52%
Stockholm 466 243 52%
Syd 181 99 55%
Väst 313 151 48%
Öst 88 63 72%
Vet ej 58 51 88%

 

Minska stöldrisken- lås din motorcykel

En stulen motorcykel är inget vi MC-ägare önskar oss. Tyvärr leder stölderna ibland också till att tjuven skadar sig eller dör. Det är något som drabbar hela MC-kollektivet eftersom trafikförsäkringen gäller alla motorcyklar.

     - Lås din motorcykel med ett godkänt mc-lås i klass C eller hänglås och kätting, gärna med inbyggt larm
     - Parkera i låst garage eller på upplyst plats
     - Försök att låsa fast motorcykeln i fasta föremål.
     - Använd larm
     - Lås med två certifierade lås. Kontrollera vilka låskrav ditt försäkringsbolag har.
     - Märk delarna på motorcykeln med DNA-märkning. Det underlättar för polisen vid en eventuell identifiering av stöldgods.
     - Använd GPS-tracker och spårsändare
     - Gör alltid en polisanmälan om din motorcykel blir stulen.


Länk till larmtjänst rapport Efterlysta fordon 2022