Framgång: Förslag om olika hastighetsbegränsningar för motorcyklar avslås

2023-12-20

Förslag om att införa olika hastighetsbegränsningar för bilar och motorcyklar samt differentierade hastighetsbegränsningar för innehavare av A1-, A2- och A-motorcykelkörkort avslogs under en omröstning i Transport- och Turismutskottet i Europaparlamentet (TRAN)

Torsdagen den 7 december 2023 röstade ledamöterna i Europaparlamentets transportutskott (TRAN) om sin ståndpunkt gällande revideringen av EU:s fjärde körkortsdirektiv. Omröstningen resulterade i 22 röster för, 21 emot och två nedlagda röster. Ledamöterna uttryckte att de "vill se till att de nya reglerna bidrar till trafiksäkerheten, samtidigt som de stöder EU:s gröna och digitala övergångar".

Följande åtgärder föreslås:

• Obligatoriska hälsokontroller vid utfärdande och förnyelse av körkort.
• Minst två års provperiod för nya förare.
• Uppdatering av förarkunskaper för bättre förberedelse inför verkliga körningssituationer.
• Möjlighet att lagra körkort digitalt på en smartphone.

TRAN kom överens om att körkort bör ha en giltighetstid på minst 15 år för motorcyklar, bilar och traktorer, och fem år för lastbilar och bussar, med vissa undantag. De föreslog också att hälsokontroller ska vara obligatoriska vid utfärdande och förnyelse av körkort. Enligt de föreslagna reglerna ska nya förare genomgå en provperiod på minst två år, med restriktioner som strängare straff för osäker körning och en alkoholgräns på upp till 0,2 g/l.

TRAN-ledamöterna stöder ett förslag om att anpassa förarutbildning och tester för att bättre förbereda förare för verkliga körningssituationer och för att utveckla deras riskmedvetenhet, särskilt gentemot sårbara trafikanter som fotgängare, cyklister och användare av el-scootrar och el-cyklar. Säker användning av telefon under körning, körning i snö och hala förhållanden, döda vinkel-risker, förarassistanssystem, samt miljövänlig och utsläppssnål användning av fordon bör också ingå i förartesterna.

För att stödja EU:s inre marknad är ledamöterna positiva till att ge förare möjligheten att få ett digitalt körkort, tillgängligt på en mobiltelefon och helt likvärdigt med det fysiska körkortet. Rapportör Karima Delli föreslog ändringar till EU kommissionens förslag, att fastställa olika hastighetsbegränsningar för bilar och motorcyklar samt differentierade hastighetsbegränsningar för innehavare av A1-, A2- och A-motorcykelkörkort, oberoende av de allmänna hastighetsbegränsningarna. Detta förslag röstades ner av utskottet.

Detta skulle ha inneburit att:

- Den absoluta högsta tillåtna hastigheten för förare under kategori A1 får inte överstiga 90 km/h.
- Den absoluta högsta tillåtna hastigheten för förare under kategori A2 får inte överstiga 100 km/h.
- Den absoluta högsta tillåtna hastigheten för förare under kategori A får inte överstiga 110 km/h.

Denna framgång är ett betydande resultat av SMC:s, FEMA:s och FIM:s ihärdiga lobbying i Bryssel och Strasbourg. Förslaget om olika hastighetsbegränsningar för olika körkortsinnehavare var ett riskabelt koncept. Inte nog med att det kunde avskräcka många från att övergå till motoriserade tvåhjulingar, det riskerade även att utsätta motorcyklister för farligt osäkra förhållanden. Denna seger understryker än en gång vikten av att ha starka motorcyklistorganisationer representerade över hela Europa.

Utkastet till ståndpunkt om revidering av EU:s körkortsregler kommer att röstas om av hela Europaparlamentet i plenarsessionen i februari 2024.

Rapportör Karima Delli MEP, ledamot av gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen, ordförande för Transport- och Turismutskottet i Europaparlamentet (TRAN).

TRAN:s förslag som Parlamentets plenarsession i februari ska ta ställning till.